KOOLI KÜLASTAS KARJÄÄRIINFO SPETSIALIST

KOOLI KÜLASTAS KARJÄÄRIINFO SPETSIALIST

Kolmapäeval, 11. jaanuaril käis 9. klassil külas karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk.

Valgamaa Rajaleidja keskusest. Ta viis õpilastega läbi individuaalsed nõustamised. Noortega kohtumisel vaadati üle koolide valikute küsimused – missugune suund gümnaasiumis aitab tulevikus kaasa eriala õpingutel ja missugused olulised teemad tuleks eelnevalt üle vaadata. Üheks teemaks olid kandideerimised ja vestlused. Tähelepanu pöörati enesetutvustuse olulisusele ja sellele, kust leida olulist infot ning kuidas teha otsuseid, langetada valikuid.

Tuuli Meki sõnul on tegemist väga sümpaatsete noortega ja talle tundus, et huvi kandideerimissimulatsiooni vastu on olemas. Ta lisas veel, et kooliga on väga hea koostöö ja talle meeldib väga noorte teadlikkus, kindlad huvid. Tuuli Mekk väitis, et Pühajärve põhikoolis on väga mõnus olla, sest noored on sõbralikud ja avatud – head suhtlejad.

Karjääriõpetuse tunni ajal kohtus Tuuli Mekk 8. klassiga. Vesteldi erinevatest huvidest, huvide mõjust enesetundmisele (miks miski tegevus meeldib). Lisaks uuriti erinevaid ameteid. Õpilased esinesid pantomiimiga, mille kaudu esitati amet. Teised pidid pakkuma, kellest jutt. Vestlusteemaks oli ka, missugune haridus on oluline.

Õpetaja Urve Sarv

You may also like...