Päevakava

1.tund        8.30 –  9.15

2.tund        9.25 – 10.10

3.tund       10.20- 11.05

SÖÖGIVAHETUND 1.-4.klass

4.tund       11.25 – 12.10

SÖÖGIVAHETUND 5.-9.klass

5.tund       12.35 – 13.20

6.tund       13.25 – 14.10

7.tund       14.20 – 15.05

8.tund       15.10 – 15.55

12.30 – 16.00  pikapäevarühmade tegevus