Sisehindamine

Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda.


Sisehindamine on meie vaba tahe – teadvustame süsteemselt oma tugevusi ja nõrkusi, et paremini edasi minna.

Sisehindamine on põhiteema kahes õppenõukogus (jaanuar, aprill).


Õppeaasta teises pooles viime läbi rahulolu küsitlused õpilastele, lastevanematele, töötajatele (huvigrupp ise viib läbi, tulemused esitatakse kõigile).
2022 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2021 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2020 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2019 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2018 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2017 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2016 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2015 õpilased | lapsevanemad | töötajad
2014 õpilased | lapsevanemad | töötajad


Sisehindamise kord