Arhiiv (lasteaed)

2023/2024
LASTEAIA 30.SÜNNIPÄEV  vaata vaata
KODUKORD (vana)


2022/2023
Alates 1. jaanuarist 2023 on lastevanemate osalustasu 36,25 eurot kuus, mille aluseks on Otepää Vallavolikogu määrus “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelse lasteasutuse kulude katmisel” ja riiklikult kehtestatud miinimumtöötasu (725 eurot).
2022 lasteaia kohatasu 32,70€ (5% alampalgast 654€-st)
Toitlustamine
1.-3. aastased päevamaksumus: 1.68 ( H – 0,47; L – 0,84; O – 0,37)
4.- 6. aastased päevamaksumus: 1.90 (H – 0,53; L -0,95; O – 0,42)


2020/2021 JÕULUPIDU video


2018/2019
17.oktoober 2018 oli 25.sünnipäev | PILDID (osa vanu pilte)
Alates märtsist saab toiduraha maksta a/a EE581010220277162224 AS SEB Pank P.Dussmann Eesti OÜ.
Lasteaia kuu kohatasu – 27 € alates 01.01.2019.
Päeva toiduraha – vanemas rühmas on 1.90 ja nooremas rühmas on 1.68.
Kohatasu – 5% miinimum töötasust ja päeva toiduraha ühtlustati Otepää lasteaedades.


2017/2018
Lasteaiarühma vastuvõtmise avaldus  docs  pdf
Lasteaia kohamaks – alates 2018 kuus 25 €.
Toiduraha palume tasuda hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks a/a EE213300333518550007 DANSKE PANK P. Dussmann Eesti OÜ. Ülekande selgitusse märkida lapse nimi ja lasteaed.
Lapse puudumisel lasteaiast palume teatada söökla tel. 56287339 või otepaa@dussmann.ee enne kella 15.00.


2016/2017
Lasteaia kohamaks – alates 2017 kuus 23.50 €.


2015/2016
Lasteaia hoolekogu liige on Kristi Mitt.
Päeva toiduraha – sõimerühmas 1.55 € ja liitrühmas 1.68 €.
Lasteaia kohamaks – alates 2016 21.50 € kuus (oli 19.95 € kuus).
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 12. AUGUSTIL 2015.


2014/2015
Päeva toiduraha – alates 1.jaan 2015 sõimerühmas 1.55 € ja liitrühmas 1.68 €.
Lasteaia kohamaks – alates 1.jaan 2015 on 19.95 € kuus. Kohamaksuks arvestatakse 5% miinimumpalgast (390€) lapse kohta kuus.
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 11. AUGUSTIL 2014.


2013/2014
Päeva toiduraha – sõimerühmas 1.33 € ja liitrühmas 1.47 €.
Lasteaia kohamaks on 17.75 € kuus. Kohamaksuks arvestatakse 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
Lasteaia hoolekogu liige on Margit Prede.
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 6. AUGUSTIL 2013.