Arhiiv (lasteaed)

2020/2021 JÕULUPIDU video


2018/2019
17.oktoober 2018 oli 25.sünnipäev | PILDID (osa vanu pilte)
Alates märtsist saab toiduraha maksta a/a EE581010220277162224 AS SEB Pank P.Dussmann Eesti OÜ.
Lasteaia kuu kohatasu – 27 € alates 01.01.2019.
Päeva toiduraha – vanemas rühmas on 1.90 ja nooremas rühmas on 1.68.
Kohatasu – 5% miinimum töötasust ja päeva toiduraha ühtlustati Otepää lasteaedades.


2017/2018
Lasteaiarühma vastuvõtmise avaldus  docs  pdf
Lasteaia kohamaks – alates 2018 kuus 25 €.
Toiduraha palume tasuda hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks a/a EE213300333518550007 DANSKE PANK P. Dussmann Eesti OÜ. Ülekande selgitusse märkida lapse nimi ja lasteaed.
Lapse puudumisel lasteaiast palume teatada söökla tel. 56287339 või otepaa@dussmann.ee enne kella 15.00.


2016/2017
Lasteaia kohamaks – alates 2017 kuus 23.50 €.


2015/2016
Lasteaia hoolekogu liige on Kristi Mitt.
Päeva toiduraha – sõimerühmas 1.55 € ja liitrühmas 1.68 €.
Lasteaia kohamaks – alates 2016 21.50 € kuus (oli 19.95 € kuus).
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 12. AUGUSTIL 2015.


2014/2015
Päeva toiduraha – alates 1.jaan 2015 sõimerühmas 1.55 € ja liitrühmas 1.68 €.
Lasteaia kohamaks – alates 1.jaan 2015 on 19.95 € kuus. Kohamaksuks arvestatakse 5% miinimumpalgast (390€) lapse kohta kuus.
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 11. AUGUSTIL 2014.


2013/2014
Päeva toiduraha – sõimerühmas 1.33 € ja liitrühmas 1.47 €.
Lasteaia kohamaks on 17.75 € kuus. Kohamaksuks arvestatakse 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
Lasteaia hoolekogu liige on Margit Prede.
LASTEAED ALUSTAB TÖÖD 6. AUGUSTIL 2013.