Õppematerjalid

UURIMISTÖÖ juhendtiitellehtretsensioon 
KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE juhend siin
REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND siin
ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND siin (slaidi vormistuse jaoks)

Õpioskused

Veebilehed
TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL
DIGIÕPE 5.-9.klassi matemaatika (õpilastel vastav elektrooniline tabel)
KAE KOOL
Mõttesport vint.ee
Rajaleidja
e-Twinning

Rahvakalender
Vanasõnaraamat

Õpetajale
Õppekava infoportaal
Koolituste materjale  “Digiajastu infotund” | “Nutikas õppematerjal” 
Uuri õpiveeb
NB DIGIÕPE
Lembi kokkuvõte koolitusest (kiusamisvaba kool)
Veebileht Tiigrihüpe Koolis
Õpitulemuste hindamine*