Õppematerjalid

UURIMISTÖÖ juhend  tiitelleht  retsensioon 
KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE juhend siin
REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND siin
ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND siin (slaidi vormistuse jaoks)

Õpioskused

Veebilehed
MIKSIKE
TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL
DIGIÕPE 5.-9.klassi matemaatika (õpilastel vastav elektrooniline tabel)
HITSA Innovatsioonikeskus
KOOLIELU
KAE KOOL
Mõttesport vint.ee
NETI
Avastustee
Rajaleidja
e-Twinning

Rahvakalender
Vanasõnaraamat

Õpetajale
Koolituste materjale  “Digiajastu infotund” | “Nutikas õppematerjal” | “Nutiseadmega nutiõpetajaks”    
Uuri õpiveeb
NB DIGIÕPE
Lembi kokkuvõte koolitusest (kiusamisvaba kool)
Veebiseminaride arhiiv
Veebileht Tiigrihüpe Koolis
Õpitulemuste hindamine*
 
Eesti elukestva õppe strateegia