Õpiedusüsteem

KONSULTATSIOONID
Konsultatsiooni peaks õpilane kasutama eelkõige etteõppimiseks, puudumise tõttu tekkinud lünkade õppimiseks, võimetekohaseks lisatööks. Konsultatsiooni tulles on oluline, et õpilane teaks, millise teemaga või milliste küsimustega tal on vaja teha lisatööd. Konsultatsioonis saab õpilane sooritada kokkuleppelisi järeltöid või järelvastamisi.
ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD siin

INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA

LOGOPEED

PIKAPÄEVARÜHM
Pikapäevarühm on mõeldud 1.-6.klassi õpilastele. 
Kodukord