PARIMATE ÕPILASTE VASTUVÕTT

5. juunil toimus Villa Müllerbeckis vallavanem Jaanus Barkala vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele, olümpiaadide võitjatele ja nende juhendajatele.

Meie kooli direktor Miia Pallase oli väga uhke oma õpilaste ja õpetajate üle, sest meie kool oli vastuvõtul kõige rohkearvulisem.

Meie koolist olid vastuvõtule kutsutud 9.-nda klassi viitega lõpetanud:

ELSA NARUSKI, SASKIA TREUFELDT, KAISA LEPP, JOHANNA KAARNA, PAUL AARES FJODOROV, OSKAR MIKO REEDI.

Tunnustuse said ka olümpiaadide võitjad:

LAAS KAASIK, 6. klass, piirkondliku matemaatika ja bioloogia olümpiaadide võitja

SÄDE LEPP, 7. klass, piirkondliku bioloogia olümpiaadi võitja ja vabariikliku bioloogiaolümpiaadi parim zooloogia tundja.

RASMUS RÄTSEPSO – piirkondliku bioloogia olümpiaadi võitja

RAINER MELSAS – piirkondliku geograafiaolümpiaadi võitja ja vabariiklikul geograafia olümpiaadil osaleja.

HIIE MARI LEOPARD – Otepää Muusikakooli õpilane, David Otto Wirkhausile pühendatud Noorte Puhkpilli- ja löökpillimängijate Konkurss, III koht. Juhendaja: Külli Teearu. Kontsertmeister: Kurt Heiling.

Kiideti ka juhendajaid õpetajaid: KARIN JÄRV, PEETER KANGUR, PILLE KANGUR ja direktor MIIA PALLASE.

Pühajärve Põhikooli meeskond sai tunnustuse rahvusvahelise programmi “Roheline kool” (Eco-Schools Global) Eestis, keskkonna märgise ja tunnustuse „Roheline lipp” eest.

Aitäh Otepää vallale ilusa vastuvõtu eest!

Loe uudist Otepää valla kodulehelt SIIN

Vaata Valju Aloeli tehtud pilte SIIN

Pühajärve Põhikooli parimad lõpetajad 2024

You may also like...