Huvitegevus

Planeeritavad üritused kajastuvad kooli veebikalendris.
Spordiringide ajaline tegevus kooli võimla kasutusgraafikus.
Oma kooli ringide tegevus algab tavaliselt oktoobrikuus.

2022-2023 Pühajärve Põhikoolis tegutsevate huviringide ajad SIIN

Rahvatants
Rahvatantsuringid hõlmavad kõiki kooliastmeid; rahvatants on rühmatöö, mille abil kujundame meeskonnatöö oskusi ja positiivset suhtumist tantsulisse liikumisse; meie eesmärgid on rütmitunnetuse arendamine, eakohaste eesti rahvatantsude õppimine ja esinemiskogemuse andmine; osaleme kooli ja maakonna üritustel; kanname edasi rahvatantsu traditsioone. Juhendajad Krista Sumberg, Aili Mägi, Anneli Teder, Tiina Kukk

Meisterdamine
Harjutame mõõtmist, nuputamist, lõikamist, voltimist, kleepimist, kombineerime erinevaid materjale, et teha vahvaid asju. Juhendaja Margit Rello