Lapsevanemale

LASTEAIATASU

Alates 1. jaanuarist 2024 on lapsevanema poolt kaetava osa
määr (kohatasu) 57,40 eurot kuus. Aluseks on Otepää Vallavolikogu määrus “Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja maksmise kord” ja riiklikult kehtestatud miinimumtöötasu (2024. aastal 820 eurot).


Alates 1. septembrist 2023 on lapsevanema poolt kaetava osa määr (kohatasu) senise 36,25 euro asemel 50,75 eurot kuus, mille aluseks on Otepää Vallavolikogu määrus ”Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja maksmise kord” ja riiklikult kehtestatud miinimumtöötasu (725 eurot). Nimetatud määrus on leitav SIIT.

Kohatasu rakendatakse üldjuhul 12 kuul aastas olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte. Lapse pikemaajalisel (üle ühe kalendrikuu) tõendataval puudumisel haiguse tõttu vabastatakse lapsevanem lasteasutuse direktorile esitatava avalduse alusel kohatasu maksmisest.

Tagasiulatuvalt 1. juulist 2023 on lapse toidupäeva tasu 1,20 eurot (hommik 0,24, lõuna 0,60 ja õhtuoode 0,36 eurot).

Lasteaiatasu (kohatasu ja toidukulu) maksmine toimub arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.


4. augustil muutis volikogu määrust „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

Varem maksis vald automaatselt kõigi 3- ja enamalapseliste perede lasteaiatoidud kinni. Nüüd on võimalik lasteaiatoidu toetust taotleda lisaks paljulapselistele peredele ka ühe- ja kahelapselistel peredel.

Alates 1. septembrist 2023 on lasteaiatoidu toetus vajaduspõhine, seega pere sissetulekutest sõltuv toetus, mida makstakse raske majandusliku olukorra puhul. Toetusega hüvitatakse lasteaiatoidu päeva maksumus lapsele, kelle elukoht on rahvastikuregistris Otepää vald. Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui perekonna sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude maha arvestamist väiksem, kui kahekordne toimetulekupiir, seega väiksem kui 400 eurot. Toimetulekupiir on alates 1. juunist 2022. a üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus.

Täpsema info saamiseks palun pöörduda sotsiaalosakonna juhataja Kristin Lehe poole.

KOLME- JA ENAMALAPSELISE PERE LASTEAIATOIDU TOETUSE TAOTLUSE VORM siin