Ajalugu

KOOLI AJALUGU
KOOLIJUHID
STAAŽIKAMAD ÕPETAJAD
FERDINARD LINNAMÄGI

PÜHAJÄRVE KOOLI AJALUGU [Tagasi üles]

Otepää kihelkonna koolid said alguse 1765.aasta koolipatendi põhjal. Sellest ajast hakati lastele kirjatarkust jagama Pühajärve(Vollust)mõisas. Seni leitud esimese kirjaliku teate- Otepää kiriku visitatsiooniprotokolli-järgi oli Pühajärve mõisas kool olemas 8.oktoobril 1775.aastal. Mõningast õppetust jagati arvatavasti ka varem. Kooli oli kohustatud üleval pidama mõis. 1786.aastal on aga kooli asupaigaks märgitud Woeste küla. Õpetajaks(koolmeistriks) oli Juusa Pedo. Õpilasi oli koolis 35. Koolitöö algas paar nädalat enne jõule ja lõppes 8 päeva enne lihavõttepühi.

Järgmiste koolmeistritena on nimetatud Pedo ja Pablo poega Andrest, siis Juusapeetri Höran Juusi. Edasi on nimetatud Aadam Märtensoni, Jaan Väärsit, Karl Loori, Moris Kava. Aastal 1841 märgitakse esmakordselt nime Heligensee-Pühajärve. 1857.aastal toodi kool Sihvale selleks ehitatud koolimajja. Kui kool ära põles, siis paigutati kool rehetarre.

Mõne aja pärast ehitati uus koolitare, kus töö kestis 1901 aastani. 8.jaanuaril 1901 põles kool uuesti maha. Mõnda aega töötas kool Otepää alevis. Uus kool valmis 1910.aasta sügiseks taas senises kohas. 1920.aastal asus kooli tööle Tartu Õpetajate Seminari lõpetanud Ferdinand Linnamägi. Ta alustas ühekomplektilises koolis kolme klassiga. 1921.aastal avati koolis ka teine klassikomplekt, nüüd muudeti kool neljaklassiliseks, kus töötas kaks õpetajat. Teiseks õpetajaks sai kohalik haritlane Amanda Juhanson, kes töötas 1925.aasta kevadeni. Sama aasta sügisel valiti tema asemele Võru Seminari lõpetanud Olga Ahven(hilisem Linnamägi).

Kahe komplektiga 4-klassilisena töötas kool 1928.aasta kevadeni. Sama aasta sügisel avatakse viies klass. 1929.aastaks on kool kahekomplektiline kuue klassiga. 1945/46 õppeaastal on koolis kolm klassikomplekti seitsme klassiga. 1946.aasta sügisest alates kuni 1948.aasta kevadeni suletakse seitsmes klass. 1948.aasta sügisest on kool taas seitsmeklassiline ja nelja klassikomplektiga. 1950.aasta suvel ehitati koolihoonele teine korrus. 1950.aasta jaanuaris vallandati ja arreteeriti kauaaegne edukas koolijuht Ferdinand Linnamägi. Direktoriks sai Aino Kask. Viie klassikomplektiga seitsmeklassiline kool töötas 1962.õppeaasta lõpuni. 1962/63 õppeaastast on kool kaheksaklassiline kuuekomplektiga. Nii töötati 1988.aasta kevadeni. 1988/89 õppeaastast alates on koolis 9 klassi ja kaheksa komplekti. 1993 aasta sügisest on kõik klassid eraldi, s.t 9 klassi ja sama palju klassikomplekte.

PÜHAJÄRVE KOOLIJUHID [Tagasi üles]

1. Ferdinand Linnamägi

2. Linda Kask

3. Manivalde Kutsar

4. Elli Tüvi

5. Manivald Kutsar

6. Vaabo Vainomaa

7. Karin Järv

8. Andrus Eensoo

9. Ene-Mall Vernik

10. Miia Pallase

1921-1950
 

1950-1952

1952-1955

1955-1960

1960-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1995

1995-2001

alates 2001

STAAŽIKAMAD ÕPETAJAD [Tagasi üles]

1. Koidula Kutsar – 47 aastat
2. Helga Sokk – 42 aastat
3. Maimu Allev – 48 aastat
4. Manivald Kutsar – 40 aastat
5. Eva Peterson – 37 aastat
6. Ferdinand Linnamägi – 30 aastat
7. Leelo Kapp – 38 aastat
8. Maret Rogenbaum – 31 aastat
9. Vilma Tuubel – 19 aastat
10. Olga Linnamägi – 17 aastat
11. Maie Eensalu – 28 aastat 
12. Imbi Hakk – 15 aastat
13. Elfride Laos – 14 aastat
14. Maie Kalbus – 12 aastat
15. Helle-Mai Ojaste – 11 aastat
16. Asta Raud – 10 aastat
17. Kuno Prinken – 10 aastat
18. Karin Järv – 31 aastat *
* hetkel töötavad

FERDINARD LINNAMÄGI [Tagasi üles]

On sündinud 21.aprillil 1898.aastal Pühajärve vallas Palu talus. Uueks elukohaks 1909.aastal sai F.Linnamäele koos vanematega Valgjärve vallas Laanemäe renditalu. Pärast isa surma 1912.aastal asus pere elama Pühajärve valda Mäha järve äärde.

1910-1915 õppis F.Linnamägi Valgjärve Ministeeriumikoolis ja lõpetas selle edukalt ja sai soovituse minna õppima Tartu Õpetajate Seminari.

1915-1920 õppis F.Linnamägi Tartu Õpetajate Seminaris.

12. augustil 1920 valiti F.Linnamägi Pühajärve kooli õpetajaks-juhatajaks.

15.09.1920-10.01.1950 töötas F.Linnamägi Pühajärve kooli juhatajana-õpetajana. Linnamägi oli väga kultuurilembeline õpetaja. Koolipeod kujunesid kooli suurpäevadeks.

1925. aastal asutati Pühajärve Raamatukogu juurde puhkpillide orkester,mille väljaõpetamine ja juhatamine tuli F.Linnamäel võtta oma õlgadele.

1949. aasta suvel õnnestus F.Linnamäel Tartu maavalitsuse plaaniosakonnas lasta projekteerida koolimajale teine korrus. Ka summa selle ehitamiseks.

1950-1954 oli F.Linnamägi asumisel Arhangelskis.

1955-1965 töötas F.Linnamägi Tartus TRÜ Tiigi tänavas vana ühiselamu komandandina. Ta osales ka Tartu kultuurihoone veteranide segakooris “Kaja” koorivanemana ja lauljana.

30. septembril 1980. aastal lakkas Ferdinand Linnamäe süda tuksumast ja tema põrm sängitati viimsele puhkusele Otepää kalmistule.
Oma tubli tööga koolijuhatajana-õpetajana on Ferdinand Linnamägi jätnud unustamatuid mälestusi oma paljudele õpilastele, kes 1920-1950 Pühajärve koolis on õppinud ja ka Pühajärve ümbruskonna inimestele.