Tasemetööd ja lõpueksamid

Õppeaasta 2022/2023

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

ALLIKAS  siin