Koolielu

sümboolika | koolilaul | koolileht | õpilaspäevik | pikaajalised traditsioonid | õa läbivad teemad | LOE VEEL | kooli vilistlaskogualmanahhseinamaalingud | sõpruskoolid | koostööpartnerid |  Liitu meiega

“Tarkuse alge on leitav kahtlusest; kaheldes me jõuame küsimuseni ja vastust otsides võime me leida tõe.” (Pierre Abélard)
”Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.” (Arvo Valton)


2022 OTEPÄÄ TEATAJA (lk 5-8) “Pühajärve Põhikool 165”

2017 OTEPÄÄ TEATAJA (lk 5-8) “Pühajärve Põhikool”


Kooliharidust on antud Pühajärve mail alates 1775. aastast. 1857. aastal toodi kool Sihvale selleks ehitatud koolimajja.1993. aasta kevadel avati praegune koolimaja. 1998. aastal avati kooli spordisaal.

Kooli liik muutus 30.05.2006, põhikoolist sai Pühajärve Põhikool – Lasteaed. Kooliga samas majas (alates 2013 sügisest) tegutseb kahe rühmaga lasteaed PIPI.


Meil on ühtehoidev kooli – ja lasteaiapere, abivalmid ning aktiivsed kooli toetavad lapsevanemad, tublid õpetajad ja töökas abipersonal.

1. septembri aktusel saab meie kooli 1. klassi õpilane kingituseks aabitsa ja kauni tarkusekivi.

Õpilasesinduse moto – MHHH mõtle, hoia, hooli, hinda!

Pühajärve Põhikooli on lõpetanud mitmed erivajadustega õpilased – vaegkuulja õpilane, lihtsustatud õppekavaga, individuaalõppekavaga õpilased ja ekstern.

Meie lapsed saavad kooli ja koju koolibussiga.

1-6 klassi õpilastele on pikapäevarühm, mille tegevused on järgmised: mängutund (õues, võimlas, arvutiklassis, videotoas), 14.00 lõunasöök ja pärast seda õppimistund ning mängutund, kuni koolibussi väljumiseni.

Meie lapsed tunnevad üksteist alates lasteaiast kuni 9. klassini. Lasteaialaste üleminek kooli toimub sujuvalt ja stressivabalt. Me tunneme teineteist ja hoolime!

Meie õpilased on edukalt esinenud erinevate ainete piirkondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel. Meie kooli vilistlane osales rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil.


2022 Pühajärve Põhikool tunnustati Rohelise Lipu koolina.

2021 liitusime Liikuma Kutsuva Kooliga.

2020 tunnustati kooli kodu ja kooli koostöö edendamise ning väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest HEA KOOLI TEERAJAJA tiitliga.

2019 avati laboriklass.

2018 istutas koolipere Eesti sajanda sünnipäeva puhul Pühajärvele ja Sihvale tammeistikud.

2010 EDUKO uuringu järgi oleme Euroopa innovaatiline maakool.

2009 tunnustus AASTA KOOLITUSSÕBRALIKUM ORGANISATSIOON.

2008 sai Pühajärve Põhikool keskkonnaministri poolt “Aasta keskkonnateoke 2008” tiitli ja rahalise preemia.

2007 Eesti kauneim kool. Tiitli andis üle Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Kooli seina kaunistab Anu Raua gobelään “Aabitsa kukk”.

2002 oleme pälvinud keeleõppeprojekti Euroopa tunnuskirja ja oleme tunnustatud kui Comenius kool.

1997-2007 oleme osalenud rahvusvahelistes projektides, mille käigus on ilmunud trükis “Kodupaiga võlus” (ühistöö Rootsi sõpruskooliga).


Aastast 1995 on tegeletud rahvatantsuga, osaletud on kõigil koolinoorte ja üldtantsupidudel. 1996. aastal toimus esimene rahvatantsuüritus Sabak, mis toimub tänaseni.


Aastast 2010 oleme loodusharidusliku suunaga kool. Meil olid oma veebibeebid. Aastatel 2006 ja 2007 jälgisime veebikaamera vahendusel tihase- ja metstikupere toimetusi. Aastast 2004 on Pühajärve põhikool SA KIK toel ellu viinud erinevaid loodushariduslikke üritusi. Aastast 1996 oleme oma kooliaastat alustanud “Tere kool” matkaga.


ÜHESKOOS MÕTLEMINE, ARUTLEMINE JA ELLUVIIMINE EELDAB HUVITAVAID KOOLIPÄEVI JA ÜHISETTEVÕTMISI, MILLEGA MUUDETAKSE KOOLIELU HUVITAVAKS JA MEELDEJÄÄVAKS!

vaata (fotode autor Karin Järv)


Kooli külalised ütlevad alati, et küll teil on ilus kool.

Alates 2016 oleme NUTI-MATI sõbrad.

Viime läbi igaaastaselt rahulolu küsitlused.

Oleme üks väheseid koole, kus saab praktiliselt uksest välja astudes kohe suusarajale.

Meil on oma koolirand, seiklusrada, õuesõppe klass.

Regulaarseks infovahetuseks kasutame näiteks ka vahetundi – töötajad saavad kokku 1x nädalas ja õpilased 1x kuus (kokkuvõtte kuust teeb õpilasesindus, tunnustatakse parimaid vm).

“Ristime” oma kooli värskeid viiendikke, kes saavad nn algklasside korruselt vanemate õpilaste korrusele.

Õpetajate päeval toimub koolis nn võimuvahetus, kus uus direktor võtab vastu võimusaua ja kirjutab alla lepingu.

Tutiaktuse päeval avab lõpuklass oma päeva- ja öötundidel valminud seinamaalingu ning naudib viimase koolikella päeva koos traditsioonilise veesõjaga.

Meie kooli uued töötajad istutavad esimese tööaasta kevadel puu.

Väärtustame klassijuhataja tööd (meie koolis toimub ka klassijuhatajatund).

Oleme kokku leppinud oma kooli põhiväärtustes.

Kujundame säästvat mõtteviisi (mis vähegi võimalik, see korduvkasutusse).


PIKAAJALISED  TRADITSIOONID

Aastast 1953 toimub kivi uputamine ehk murekivi pesemine Pühajärves. Lõpuklass peab viima oma lennu numbriga või lõpetamise aastaarvuga kivi Pühajärve ja 8. klassil tuleb  kivi järvest üles leida ning välja tuua.

Aastast 1997 ilmub regulaarselt KOOLI ALMANAHH.

Aastast 1998 on SEINAMAALINGU traditsioon, kui lõpetav klass jäädvustab ennast kooli seinale.

Igal aastal on meil 8-nda klassi kujundatud OMA KOOLI PÄEVIK (kuni 2022).

Meil oli OMA KOOLI AJALEHT “Globus”.

Fotoprojekt. Igal kevadel avavad 9. klassi lõpetajad fotonäituse, mis tutvustab neid endid. Iga lõpetaja vormistab enda fotod ja kirjutab juurde tekstid. Fotod avavad vaatajale inimese sisemaailma.

Õpilaste joonistustest oleme seni välja andnud kaks kaardikomplekti.

Meil toimub igaaastane ÕPILASKONVERENTS, kus 8. klassi õpilased tutvustavad oma uurimistöid.


Meil on läbivate teemade õppeaastad (kutsume näiteks külalisi, korraldame loenguid, kontserte, rühmatöid, esitlusi).

Huvitavad temaatilised kooliaastad (vaata esitlust):

2023/2024 LIIKUMINE, moto “Mine  metsa!”

2022/2023 TURVALISUS, moto “Vaata ette, vaata taha, vaata, et ei kukuks maha!”

2021/2022 KARJÄÄR, moto “Õppimine tarkust annab, suurena karjääri kannab!”

2020/2021 MEEDIA, moto “Iga sõna jätab jälje!”

2019/2020 KESKKOND, moto “Roheline ruulib.”

2018/2019 LIIKUMINE, moto “Parem painduda kui murduda.”

2017/2018 TURVALISUS, moto “Nutivahend – sõber või vaenlane?”

2016/2017 KARJÄÄR, moto “Kaeva sügavamalt.”

2015/2016  MEEDIA, moto “Ütle sõna sekka.”

2014/2015  KESKKOND, moto “Hoiame kokku.”

2013/2014  LIIKUMINE, moto „Sport. Hasart. Meisterlikkus.“

2012/2013  TURVALISUS, moto “Hoolin.!?”

2011/2012  KARJÄÄR, moto “Tulevik on meie kätes!”

2010/2011  MEEDIA, moto “Taba õige hetk!”

2009/2010  KESKKOND  ja SÄÄSTLIKKUS, moto “Uus on unustatud vana.”

2008/2009  LIIKUMINE, moto “Tähtis pole võit, vaid osavõtt!” ja toimusid kooli esimesed olümpiamängud.

2007/2008  TURVALISUS, liiklusaasta moto ” Sina oled liikleja, kes tunneb liikluseeskirju ja näed enda kõrval teisi inimesi.”

2006/2007  KARJÄÄR, moto “Enese ja töömaailma tundmine aitavad planeerida karjääri.”

2005/2006  MEEDIA, moto “Kui Sa endast ei anna teada, siis ei ole Sind olemas.”

2004/2005  KESKKOND, moto “Oma silm on kuningas.”

2003/2004  LIIKUMINE, moto “Tervis on ilu pant.”

2002/3003  TURVALISUS, moto MÕTLEN SINULE: “Ära tee teisele seda, mida Sa ei taha, et Sulle tehakse!”


TAGASI ÜLES

Lipp, logo, maskott


Olümpia-aasta maskott HUGO
(foto autor Karin Järv, 2014)

Õpilaspäevik
Oma Kooli Päeviku kujundasid 8. klassi õpilased koostöös kunstiõpetajaga.


KOOLI VILISTLASKOGU

Kingitus koolile 2012 sügisel: 1000 lillesibulat, 2013 kevadel kaunistavad rõõmurõngad kooli muruplatse.
Vilistlased tulevad TAGASI KOOLI, et rääkida meile oma õpingutest, töödest ja tegevustest.
Aitavad läbi viia töökasvatust.
AITAVAD vajadusel kooli nii moraalselt kui ka rahaliselt.


Sõpruskoolid

Otepää Gümnaasium | Palupera Põhikool | Heimtali Põhikool


Koostööpartnerid

Otepää looduskeskus | Keskkonnainvesteeringute Keskus | Otepää Muusikakool | Pühajärve Haridusselts | MTÜ Kappermäe SeltsEesti Kontsert


TAGASI ÜLES