9.KLASS ÕPPEKÄIGUL KARULA RAHVUSPARGIS

Reedel, 20.mail külastas 9.klass KIKi projekti raames Karula Rahvusparki. Meie õppeprogrammi teema oli “Pinnavormide kujunemine”.
Esimene peatus oli üllatuslikult liivakastis, kus giid Olivia rääkis erinevatest pinnavormidest, nende tekke põhjustajatest ja näitlikustas oma juttu liivakastis erinevaid pinnavorme modelleerides. Edasi matkasime Ähijärve ümbruses, kus püüdsime leida pinnavorme reaalsuses ja mõelda välja, mis neid võis põhjustada. Lisaks uutele teadmistele saime nautida karget kevadilma, kuulsime käo kukkumist ja äikese müristamist. Jäime oma õppekäiguga väga rahule!

9.klassi nimel õp Lembi

You may also like...