PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL – HEA KOOLI TEERAJAJA 2020!

2.detsembril 2020 tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus Pühajärve Põhikooli tiitliga “Hea kooli teerajaja 2020”. Tunnustuse pälvisime kooli ja kodu koostöö edendamise ning väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Tunnustuse saamisele eelnes mitu kuud kestnud põhjalik töö, mille käigus töörühm koosseisus direktor Miia Pallase, õppealajuhataja ja aineõpetaja Lembi Oja, huvijuht ja klassiõpetaja Tiina Kukk, aineõpetaja Karin Järv ja klassiõpetaja Anneli Teder analüüsisid väärtuskasvatuse hetkeolukorda koolis. Järgmiseks keskendusime koostööle lapsevanematega ning kaardistasime kitsaskohad ja parendusvõimalused. Koostatud eneseanalüüs sai põhjalik ja faktipõhine, analüüsi koostamisel lõid ajurünnakutes kaasa kõik õpetajad. Lisaks viisime lapsevanemate ootuste välja selgitamiseks läbi küsitluse ning pakkusime välja vanematekogu loomise mõtte, milles soovis osaleda 16 lapsevanemat, et anda oma panus koolielu mitmekesisemaks muutmisesse. Eneseanalüüsi koostamisel osales samuti Otepää valla haridusnõunik Janika Laur, kes aitas vaadata koolielu kõrvalseisja pilgu läbi.

Täname kõiki eneseanalüüsi koostamisele kaasa aitajaid nende panuse eest ja Tartu Ülikooli eetikakeskust tunnustuse eest! Kanname tiitlit “Hea kooli teerajaja 2020” rõõmu ja uhkusega!

Lembi Oja
Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja

You may also like...