Nädalateema ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES!

Nädalateema ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES!

Ohud ümbritsevad inimesi kõikjal. Juba varases lapseeas on oluline tutvustada lastele ümbritsevaid ohtusid ning anda juhtnööre õnnetuste vältimiseks ja turvaliseks eluks. Ohutuse ja turvalisusega seotud teemad läbivad meie nädalaplaane kogu õppeaasta vältel. Sellegipoolest otsustasime ühe nädala pühendada erinevatele ohutusega seotud teemadele. Teadvustamaks hädaabinumbri 112 tähendust ja tutvustamaks sellega seotud ameteid, korraldasime lasteaias mitmesuguseid ettevõtmisi.

Esmaspäeval, 1. veebruaril külastasid meie lasteaeda Otepää päästekomando päästjad koos päästeautoga, kaasas ennetuskohver, mis sisaldas erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks. Päästja Kalmer Lehepuu rääkis lastele tulekahju tekkepõhjustest, tuleohtlikest olukordadest, tulekahju avastamisseame suitsuandurist ning õigest käitumisest õnnetuse korral. Karl Koortsaid tutvustas täisvarustuses päästjat ja näitas hingamisaparaadiga töötamist, mida oli lastel ka võimalus proovida. Nüüd on selge, mida tuleb tulekahju korral teha, kuhu helistada, mismoodi majast väljuda ja kui valjuhäälselt abi kutsuda. Saime teada, kui laiahaardeline on päästjate töö: neid on tarvis nii tulekahjude kustutamisel, veeõnnetusse sattujatel, avariide juures aga ka loomade ja lindude päästmisel. Õues ootas päästeauto ja autojuht Kaido Raamets. Lastele näidati päästeutot ja selle peal olevat varustust. Proovida sai erinevate vahendite raskust ning kuulata auto sireeni. Ürituse lõpus sai iga laps endale raamatu ja koolieelikud teemakohase kaardimängu. Lasteaia tänusõnad kuuluvad Otepää päästekomandole, komandopealik Heikki Mustale ja meeskonnavanem Ülo Undritsale.

Teisipäeval jätkas nädalateemat kooliõde Katrin Karus. Esmalt jutustasid lapsed oma kokkupuutest arstidega, seejärel räägiti, millal on vaja kutsuda kiirabi. Vestlusringis arutleti kuidas oma tervise eest hoolitseda, et tervena püsida, hügieenist, esemetest ja olukordadest, mis võivad olla ohtlikud. Veel tutvustati lastele esmaabikoti sisu ja selgitati, milleks neid vahendeid vaja läheb. Kooliõde selgitas lastele, et igasugust arstirohtu annab lapsele kodus ainult täiskasvanu. Lapsed rohtusid isegi puutuda ei tohi ning kõik arstirohud peavad kodus olema pandud lastele mittekättesaadavasse kohta. Veel saadi teada, miks ja kuidas haava puhastada ja siduda, kuidas plaastrit haigele kohale peale panna ja mida teha põletuse korral. Selgeks õpiti ninaverejooksu peatamine ning saadi teada, millal ja miks kasutada külmakotti. Suur tänu Katrin Karusele õpetliku ja vajaliku tunni eest. Oleme teadlikumad ja tähelepanelikumad, jätame meelde ja oskame ohtudest hoiduda!  

Nädalateema lõpetas politseinike külaskäik. Kutsusime külla piirkonnapolitseiniku Jaana Toode ja abipolitseiniku Marika Veske. Meile räägiti politseiniku tööst, kuidas ära tunda politseiniku, miks on politseid vaja ja millal kutsuda politsei. Elevust tekitasid politseitööd abistavad töövahended, millal kasutada pipragaasi, millal käeraudu ja kuulivesti, milleks on raadiosaatja. Politseinikel oli kaasas ka kohver, millega saab jälgi tuvastada. Saime tuttavaks lõvi Leoga ja nägime, milline on tema käpa jälg. Nüüd oli lastel võimalus oma käe ja sõrmejäljed paberile jätta. Sellega said lapsed teada, et iga tegu jätab jälje! Maja ees oli lastel võimalus politseiautos istuda ja tutvuda sellel oleva tehnikaga. Lõpetuseks sai iga laps kingituseks helkuri ning koos lehvitasime vilkurite ja sireeniga lahkuvale autole. Täname piirkonnapolitseiniku Jaana Toodet.  

Turvaliselt tööl, kodus ja puhkehetkel!

You may also like...