LOOVKONKURSS “VALGAMAA KESKKONNAOBJEKTID”

LOOVKONKURSS “VALGAMAA KESKKONNAOBJEKTID”

Loovkonkursi „Valgamaa keskkonnaobjektid“ tähtaega pikendati 31.oktoobrini, kuna konkursile laekus oodatust vähem töid. Konkursile on oodatud fotod, joonistused, lood, legendid, luuletused Valgamaa keskkonnaobjektidest. Osalema on oodatud kõik Valgamaa koolide õpilased sõltumata vanusest. Osale ise ja erguta osalema ka oma sõpru! Väljakuulutatava loovkonkursi eesmärgiks on ergutada Valgamaa õpilasi pöörama tähelepanu oma kodukoha keskkonnaobjektidele. Konkursi tulemusel kogutud materjali on plaanis kasutada Valgamaa keskkonna-aabitsa koostamiseks. Konkurss lõpeb parimate tööde autasustamisega. 
Võtke fotokad, pliiatsid ja värvid kaasa ning minge näiteks oma klassiga koolimajast välja või istuge hoopis vaikselt tunnis ning kirjutage ilusaid luuletusi, legende oma kodukoha keskkonnaobjektidest.

VAATA lähemalt 

Ilona Akimova
keskkonnaspetsialist
Valgamaa Omavalitsuste Liit

 

You may also like...