HEA TEGU ON HEATEGU

Kolmapäeval, 19. mail  võis Ilmjärve kalmistul asjatamas näha suuremat laste hulka. Kooli 1.-3. klassi õpilased koos klassijuhatajatega otsustasid teha väikse heateo ning aidata kalmistuvahil Merikesel korrastada haudu, kus omaste jäljerajad ammu rohtunud ning kalmud hooletusse jäänud. Oli rõõm kuulda, et lapsed ootasid päeva, mil saab  pärandivaderitena appi rutata. Varem on Pühajärve kooli pärandihoidjateks olnud enamasti ikka kesk- ja vanema astme õpilased.

Kuigi taevas oli ähvardavalt tinahall ning kõik ilmaportaalid ennustasid juba hommikust alates Ilmjärve kanti paduvihma, ei heidutanud see usinaid lapsi ning oldi endid varustanud vastava riietusega. Mis siis ikka – minek!

Enne tööle asumist rääkis kalmistuvaht meile veidi Ilmjärve õigeusu kalmistust. Saime teada, et see rajati kroonumõisa maadele juba 1849. aastal, seega on surnuaial pikk ajalugu. Siia on maetud koguduse liikmeid ja mitmeid vaimulikke. 

Seejärel kordasime üle, kuidas surnuaial sobib käituda ning pikema jututa asusime tegutsema. Väikeste gruppidena riisuti kalmudelt sügisesi lehti ning korjati langenud oksaraage. Oma koha leidsid ka tuule ja lindude abil laiali pillutatud küünlatopsid.

Nobedad riisujad jätsid lehtede vedajad kiirelt jänni. Hunnik hunniku järel kerkis igas ilmakaares. Paraku oli meie tööaeg piiratud (3. klassi ootas ees riiklik tasemetöö inimeseõpetuses) ning kahjuks jäidki paljud lehehunnikud meist maha. Kalmistuvaht lubas need ise kogumispaika toimetada.

Enne kooli naasmist avanes meil haruldane võimalus heita pilk Ilmjärve Jumalailmumise kirikule, mis on siinkandis lähim õigeusu kirik. Kiriku uksed avas meile Heidi Sibul, kes on ise koguduse liige ning elab kirikust kiviviske kaugusel. Heidi jutustas meile lühidalt kiriku ajaloost ning vastas laste küsimustele. Saime teada, et esimene kirik ehitati juba 1848. aastal ja oli puidust. Toona oli kogudus suur, ning tekkis vajadus suurema jumalakoja järele. Praegune maa- ja telliskividest kirik ehitati 1873.a. Kirik on ristikujuline, 5 kupliga.

Täname kalmistuvaht Merike Naruski-Petersoni, appi rutanud lapsevanemat Reilika Naruskit, koguduse liiget Heidi Sibulat,  õpetaja Ailit ja Kristat ja täiendavat abiväge Silvit ning Sandrat. Aitäh transpordi ja kannatlikkuse eest Sulle, Andrus Eensoo!  Aitäh, pärandivaderite projekti eestvedaja Elle Lepik (MTÜ Estlander), et meid innustad ning toetad!

Suurte ja väikeste pärandivaderite nimel
õpetaja Tiina
VAATA (Krista Sumberg)

You may also like...