EESTI VABARIIGI TEEMALINE MÄLUMÄNG

Kolmapäeval, 21. veebruaril toimus Pukas Eesti Vabariigi teemaline mälumäng. Meie kooli esindasid Oliver Kiho, Laura Lodi, Tuule-Liis Jaagant, Angelina Arro ja Silver Ostrat. Osales veel kaks võistkonda Otepää gümnaasiumist ja üks võistkond Puka keskkoolist. Igas tiimis oli viis õpilast 5.-9. klassist (igast klassist üks).

Küsimusi oli kokku 25 viiest erinevast valdkonnast – spordist, Valgamaast, ajaloost, kunstist ja kirjandusest. Küsimused olid väga huvitavad, kuid samas ka mitte kõige raskemad. Kuna küsimused olid valikvastustega, siis oli see natukene ka õnnemäng. Meie saime esimese koha, vastates 25 küsimusest 22 õigesti.

Oli väga tore üritus, kus osaleksin heameelega ka järgmine kord. Kindlasti saime ka Valgamaa ja üleüldse Eesti kohta rohkem teada.

Oliver Kiho
9. klass

You may also like...