SÜDAMENÄDAL PÜHAJÄRVE LASTEAIAS

SÜDAMENÄDAL PÜHAJÄRVE LASTEAIAS

Aprillis on üks nädal traditsiooniliselt pühendatud südame tervisele. Lasteaias oli nädal täis südant rõõmustavaid tegevusi. Rääkisime tervist hoidvatest tegevustest, tervislikust toitumisest, kehalisest aktiivsusest, puhkusest ja unest, mängust, heast tujust ja meeldivatest suhetest. Arutlesime, mida tähendab terve olemine, kuidas hoida enda ja teiste tervist ja milline tegevus või käitumine kahjustab tervist.                                                                      
Esmaspäeval uurisime toidupüramiidi ja arutlesime, mida inimene peaks nii oma toidumenüüs kui ka igapäevaelus jälgima. Koos lastega valmis plakat  „Minu südamele hea!”. Õues läbisime tunnetusraja  „Minu viis meelt“. Läbi erinevate meelte vaatlesime, tunnetasime ja õppisime märkama loodust enda ümber. Püüdsime tajuda õhus olevaid lõhnu. Tõmbasime sõõmu metsalõhna ninna. Arutlesime, kas õhk lõhnab metsas teisiti kui alevis. Nuusutasime metsa- ja puudelõhna, sambla-, kivi-, puukoore, rõske metsaaluse, mulla- ja erilist veekogulõhna. Uurisime, kas maa lõhnab. Kuulasime erinevaid helitekitajaid. Panime silmad kinni ja kuulasime vaikselt. Mõned helid olid vaiksed, teised aga valjud. Lapsed kuulsid autode ja lennuki müra. Kui need olid möödunud, oli kuulda linnulaulu, oksa praksumist, vihmapiiskade pladinat, puude kohinat ja veel vulinat ojas. Seejärel arvasid lapsed erinevate looduslike materjalidega tekitatud helisid. Eristasime neid looduse ja inimese tekitatuteks.
Maitsmismeele abil proovisime eristada erinevaid maitseid ja seejuures arvata, mis maitsega on tegu, kas soolase, magusa, kibeda või hapuga. Lapsed maitsesid puu- ja juurvilju ning marju. Puudutades võime kindlaks teha esemete kuju, suurust ja muid omadusi. Kompimismeelt  kasutades said lapsed läbi riidekoti katsuda, milliste looduses leiduvate esemetega on tegemist. Nägemine on võime tajuda valgust, värvust, esemete kuju, mõõtmeid ja asukohta. Oma silmadega võime vaadata paljusid asju, isegi selliseid, mis on nii kaugel, et ei saa neid katsuda. Matkates vaatlesime pilvi, vihmasadu, vee voolamist, puid lähedalt ja kaugelt. Lõpetuseks valis iga laps ühe puu ja kallistas seda. Arutlesime, milline tunne tekkis ja kuidas on puud inimestele kasulikud. Nad rahustavad, annavad jõudu ja puhastavad õhku. Oma viie meelega maailma avastamine on ikka võimas väljakutse ja seiklus. Rajal olles saime nii lörtsi, rahet kui vihma.
Teisipäeval rääkisime erinevatest liikumistegevustest ja mida lastele meeldib teha. Koos valmis plakat “Südant rõõmustavad tegevused”.
Kolmapäeval toimus orienteerumismäng lasteaia õuealal.  Rajal olid peidetud kirjad, mille järgi tuli järgmine punkt ja ülesanne üles otsida. Igas punktis tuli sooritada ülesanne. Lapsed said keksu hüpata, köögi-, juur- ja puuvilju rühmitada, käbiga täpsust visata ja mõistatusi lahendada. Staadionil lõpetades pidid lapsed moodustama südame ja leitud tähtedest laduma „Rõõm liikumisest“.
Neljapäeval seiklesime metsas. Liikumisõpetaja Janika tehtud rajal saime ronida, hüpata, tasakaalu harjutada ja takistusi ületada.
Nädala lõpus oli lastel võimalus kodunt kaasa võtta üks spordivahend. Võimlas viis tegevuse läbi õpetaja Janika. Lapsed tegid harjutusi pallidega, rõngastega ja hüpitsaga.

Tervist edendava lasteaiana peab Pühajärve lasteaed liikumist loomulikuks osaks õppe- ja kasvatustöös, propageerides põhimõtet, et tervis on väärtus ja et terve olla on vajalik ning kasulik.
Ühisel südamenädalal olid kõik võitjad, ei selgitatud tugevamaid, vaid võitis liikumine. Hoidkem ja rõõmustagem oma südant iga päev!

Taivi Rästas

You may also like...