PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI 1.-5. KLASS EESTI RAHVA MUUSEUMIS

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI 1.-5. KLASS EESTI RAHVA MUUSEUMIS

Välja sõitsime 13. detsembril kella 10 ajal. Eesti Rahva Muuseumi maja oli ägedasti kujundatud. Avastusretke alustasime teatrietendusega „Pööripäev“, mis oli silmaringi avardav. Teatrietendus läbi, jaotati meid rühmadeks ja igale rühmale anti kaart, mida täita. Meid saadeti ruumi, kus oli palju vanaaegseid esemeid, näiteks ehteid, inimese säilmeid ja vanu sõjarelvi. Täitsime kaardid ning liikusime edasi järgmisse ruumi. Seal räägiti soome-ugri rahvastest, kõige rohkem maridest. Siis läksime ühte teise, väiksemasse ruumi, kus saime palju teada maride kohta. Rääkisime nende igapäevategevustest ja vaatasime riideid. Pärast seda, kui olime lõpetanud maridega tutvumisega, tänasime ja õpetaja Ülle andis giidile meie kooli almanahhi. Avastusretke lõpetasime näituse vaatamisega.

Tagasi hakkasime minema umbes kell 13.30. Üldiselt oli väga tore ja huvitav, oleks tahtnud pisut kauem olla.

Angelina Arro ja Eeva Mai Eensalu

You may also like...