PROJEKTI “ÕPPEPROTSESS DIGIAJASTUL” LÕPUSEMINAR

PROJEKTI “ÕPPEPROTSESS DIGIAJASTUL” LÕPUSEMINAR

27.veebruaril osales meie kooli meeskond (õp Miia, õp Peeter ja õp Lembi) HITSA projekti “Õppeprotsess digiajastul” lõpuseminaril Tallinnas.

Projekt kestis ligikaudu kaks kuud, mille jooksul võtsime kooli õpetajatega eesmärgiks välja selgitada olemasoleva digitaristu hetkeseisu, kaardistada õpetajate digialased teadmised ja oskused ning samuti uurida, milliseid nutiseadmeid meie kooli õpilastel olemas (ja õppetööks kasutamiseks) on. Andmete kogumiseks vastasid nii õpetajad kui õpilased küsimustikule. Lisaks algatasime töötubade traditsiooni, kus õpetajad saavad kolleegidega oma digialaseid teadmisi ja oskusi jagada, kuulasime entusiastlikku ja motiveerivat külalisesinejat Eva Tšepurkot Valga Vene Gümnaasiumist (Samsungi Digipööre 2014 võitja!) ning külastasime õpetajatega ühiselt Konguta Kooli, mis on samuti eesrindlik digiseadmete kasutaja.

Lõpuseminaril tutvustasid kõik osalejad oma kooli arendusprojekti ja said osa teiste koolide ja lasteaedade projektidest. Päev oli pingeline, kuid huvitav. Päeva lõpetades ütles projektijuht Triin Kaasik, et tulekul on ka projekti II moodul, mis keskendub digitaristule. Ootame huviga!

Vaata esitlust

 

You may also like...