ESMAABI KOOLITUS LASTEAIA VANEMAS LIITRÜHMAS

Eesti Punane Rist viib läbi tasuta ennetus- ja esmaabialaseid loenguid lasteaedades. Lasteaias toimus 5-7 aastastele lastele koolitus “Väike esmaabi andja”, mille eesmärk on tõsta laste teadlikkust ja anda algteadmised esmaabi andmisest. Teadmisi ja praktilisi oskusi andis Eesti Punase Risti esmaabi õpetaja Katrin Karus. Esmalt küsis õpetaja Katrin, miks õnnetused juhtuvad. Pärt Meelis teadis, et lapsed kiirustavad ja nad ei tea veel, kuidas käituda. Väga tubli, siis on Katrin õiges kohas, et anda juhiseid õnnetuse korral käitumiseks. Teemad, mida käsitleti: abi kutsumine, põletused, lõikehaavad, väikesed ja suuremad verejooksud, muhk ja nikastus. Juhendaja Katrin suutis panna lapsed kaasa mõtlema ja tõi mitmeid elulisi näiteid juhtumitest. Lapsed rääkisid ka oma õnnetustest, kes on näppu lõiganud, kukkunud, muhu saanud jne. Nüüd asuti ka praktilisi tegevusi tegema. Esmalt näitas juhendaja ette, kuidas õigesti plaastrit haavale panna ning siduda suurt haava, mille puhul pisikesest plaastrist jääb väheseks. Plaastrid pandud, jaotati lapsed paaridesse ning kõik said sidumist ise proovida. Aga mida teha, kui ei saa või ei oska aidata? Ats teadis, et tuleb helistada hädaabi numbrile 112.

Lõpetuseks sai iga laps endale töövihiku “Esmaabi lastele”, mida saab kodus koos vanematega edasi uurida ja plaastrikarbi. Suur tänu, Katrin Karus!

Taivi Rästas
VAATA (Taivi Rästas)

You may also like...