KOLMANDIKUD ÕTFIL

11.- 12. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumis Õpilaste Teadusfestival. See on kevaditi toimuv suursündmus, millega tähistatakse teadust ja noori teaduses. Mitme aasta järel oli konkursil võimalus osaleda ka algklassiõpilastel.

Märkasime Tartu Ülikooli muuseumi lõbusa teaduri  Hullu Teadlase üleskutset osaleda uurimistööde konkursil  „Imeline maitse“. Registreerimise järel saabusid kooli maitsestatud  paberiribad, mille  15 sek keelel hoidmise järel kirjeldas iga katses osalenu maitset. Kuigi kõigil oli sama pabeririba, tundsid lapsed erinevaid maitseid magusast hapuni välja. Oli ka neid, kes ütlesid, et sellel polnud mingit maitset. Märkasime, et neil, kes väitsid katsepaberi maitsetu olevat, oli parasjagu nohu. Siit tekkis meie uurimustöö esimene hüpotees: kinnise (nohuse) ninaga tunneme maitseid halvemini. Tõestuseks viisime läbi katse, mis koosnes maitsmise pimetestist. Pooled uuringus osalenutes pidid lisaks kinniseotud silmadele hoidma kinni ka nina (nagu oleks nohu). Katse käigus püüdsid katsealused kirjeldada tuntud maitset ning püüdma ära arvata, millega tegu. Tekkis arutelu teemal, kumb sugupool eristab maitseid paremini. Tüdrukud olid enesekindlamad ning panustasid endile. Siit kujunes välja  teine hüpotees: tüdrukud tunnevad ja eristavad maitseid paremini kui poisid.

Pärast kahe päeva jooksul toimunud testi lõppu hakkasime tulemusi analüüsima. Kui plussid ja miinused said kokku loetud, siis selgus, et tõepoolest segab  kinnine nina maitsete eristamist, kuid mitte sel määral, nagu oletasime. Paraku pidid tüdrukud tõdema, et klassivendade maitsemeel pole nende omast sugugi kehvem.  Valminud uurimus sai konkursile saadetud ning suur oli üllatus ja rõõm, kui meie töö parimate hulka valiti ning meid oodati teadusfestivalile tööd tutvustama. Paraku sai osaleda vaid 4 õpilast. Meie klassis valitseb demokraatia ning lapsed valisid endid esindama Saara, Hiie- Mari, Robini ja Gervin Gregori.

Festivali päevadel tuli tööd tutvustada nii žüriile kui ka kõikidele huvilistele. Lisaks pakkusime välja 16 eri maitselise pimetesti julgetele. Ja julgeid jagus. Kõiki festivalile pääsenud algklasside (tegelikult 1.-5. kl) töid ka autasustati ning kogu klass  saab veeta päeva Hullu Teadlasega. Põnev!

Juhendaja  õp Tiina

VAATA (Tiina Kukk)

You may also like...