PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS AVATI UUS LABORIKLASS

2. septembril 2019 avati Pühajärve Põhikoolis uus laboriklass.

Pühajärve Põhikooli kooliperel oli uue õppeaasta hakul igati põhjust rõõmustamiseks – kooliaasta avaaktusel avati uus laboriklass. Laboriklassi avasid Otepää vallavanem Kaido Tamberg, Pühajärve Põhikooli loodusainete õpetaja Peeter Kangur, õpilasesinduse president Tuule-Liis Jaagant ja ehitaja esindajana Priit Jaagant.

Esimeseks katseks sai Coca-Cola pudelisse Mentose kommide panemine. Teadupärast purskub peale sellist tegevust Coca-Cola pudelist välja mitmemeetrine juga. Selle katsega oligi uus laboriklass päriselt avatud.

Laboriklassis on tõmbekapp, mikroskoobid, katsevahendid ja muu vajalik. Pühajärve Põhikooli looduainete õpetaja Peeter Kangur ütles, et varem ei olnud kohta, kus kõiki neid asju hoida ja katseteks valmis panna. „Uue klassi olemasolu hõlbustab kindlasti õpetaja tööd. Metoodika poole pealt – eks huvitav saab olema nii õpilasel, kui ka õpetajal,” lisas Peeter Kangur. „Nüüd saab õppevahendeid ka juurde osta, sest nii mõnigi vahend oli meil 60-ndatest aastatest.”

„Soovime, et meie valla koolides käivad lapsed saaksid parimat haridust,” sõnas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Selge on see, et kõike korraga ei jõua, oleme iga õppeaasta algul püüdnud meie koolides midagi remontida, paremaks teha või midagi uut luua.”

Laboriklassi ehitas Otepää Ehitusgrupp OÜ, klassi maksumus oli 33 000 eurot, mille tasus täielikult Otepää vald.

Fotod SIIT

Fotol: õpilased katset tegemas, foto: Monika Otrokova

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA 05.09.2019
www.otepaa.ee

You may also like...