LASTEAED ÕPPEPROGRAMMIL

14. mail osales lasteaia liitrühm loodusõpetust täiendaval õppeprogrammil “Uurime ja avastame” Tartu Loodusmajas. Ümbritsev keskkond on tõeline lapse jaoks alles siis, kui seda on tajutud ja õppimine toimub läbi „avastamise” katsete, võrdluste ja vaatluste abil.  Varanduselaekas olevatest karpidest ja kotikestest leidsid lapsed huvitavaid esemeid, mida nad said tunnetada erinevate meelte abil. Lapsed leidsid kompimise teel kotist tuttavaid esemeid ja jagasid need, mis esemed pärinevad loodusest ning mis sinna ei kuulu.  Vaatlemise, kirjeldamise, rühmitamise ja mängimise kaudu tutvusid lapsed erinevate esemetega (linnumunad, taimede viljad, kivid jm). Mängude kaudu õppisid lapsed eristama looduslikke objekte tehisobjektidest ja said teada, kuidas valmistatakse erinevaid materjale ning milleks neid kasutatakse. Kogemuste omandamine algab koos eluga ja lasteaialaps ei ole avastamiseks väike, pigem on oht, et suurena lapsepõlves avastamata jäänut ei märgata, sest on lihtsalt liiga hilja.

Programmi toetaja KIK

Taivi Rästas

You may also like...