ÕPILASKONVERENTS

ÕPILASKONVERENTS

24. aprillil toimus Pühajärve Põhikoolis õpilaskonverents, kus 8. klassi õpilased esinesid oma uurimistöödega. See tähendab seda, et iga 8. klassi õpilane oli võtnud endale vabalt valitud teema ning tööd hakati tegema  juba oktoobrist alates. Kaks poissi ei jõudnud siiski oma uurimust kaitsmise ajaks valmis. Ettekandeid kuulasid 4.-9. klasside õpilased.

Kõik teemad olid erinevad. Oli uuritud nii vana aja koolilugusid kui ka erinevate Eesti koolide koolivorme ja kodukordi, nii Pühajärve Põhikooli laste kodudes kasvatatavaid lilli, õpilaste sportlikke harjumusi kui ka meie enda kooli traditsioone.
TEEMAD Laura ,,Pühajärve Põhikooli õpilaste arvamus koolivormist’’, Iti-Riin ,,Tõutsi külas elavate eakate koolitee’’, Mirjam ,,Laste õigused ja kohustused kooli kodukordades’’, Jane ,,Pühajärve Põhikooli üritused aastatel 2004-2014’’, Anet ,,Ilmjärve küla elanike 1960. aastate koolelu’’, Romet ,,Õpilaste teadlikus tervislikust toidust’’, Liisi ,,Milliseid lilli kasvatatakse Pühajärve Põhikooli õpilaste kodudes’’, Laur ,,Õpilaste talvised sportlikud harjumused’’, Reili ,,Pühajärve Põhikooli ja Keeni Põhikooli koolilõuna’’.

Esinejate sõnul oli enne ettekande esitamist närv nii suur, et käed hakkasid lausa higistama, kuid kui juba oli ette mindud, kadus närv kiiresti.

Kui kõik esitused olid kuulatud, läksid õpetajad esinejaid hindama. Kuna kellelgi sassi ei läinud ja kõik olid palju vaeva näinud, saadi esinemise eest väga positiivne tagasiside.


Iti-Riin Jaagant

Vaata (Karin Järv)


You may also like...