3.-4. KLASSI ÕPPEKÄIK KARULA RAHVUSPARKI

Esmaspäeval, 29. aprillil käisime koos 4. klassiga õppekäigul Karula rahvuspargis. Me mängisime maastikumängu. Kõigepealt jagunesime ise neljaliikmelistesse rühmadesse. Meie matkajuht tutvustas kõikidele külastuskeskuse lähiümbruse kaarti, kuhu oli märgitud erinevad punktid, kokku 15. Igas punktis ootas ees loodusteemaline ülesanne. Maastikul orienteerumisel võisime lisaks kaardile kasutada kompassi. Matkajuht rõhutas, et see pole võistlus, vaid mäng. Siiski püüdsid rühmad ülesandeid lahendades anda endast parima.  Ülesanded olid lõbusad ja huvitavad. Päris raske oli ära tunda ravimtaimi (kasutasime kavalust ja nuusutasime!), äge oli mõõta Ähijärve temperatuuri. Saime teada, mida tasub matkale minnes kaasa võtta ning õppisime tundma erinevate puude vilju. Viimases punktis tuli kirjutada loodusest luuletus. Nägime järvel ujumas luike. Ta oli meile päris lähedal.

Kui  ülesanded olid lahendatud, hakkasime piknikku pidama ning matkajuhi abil sai iga rühm oma töö üle kontrollida. Kõik rühmad olid väga tublid! Samal päeval tähistati ka rahvusvahelist tantsupäeva ja me tantsisime kõik koos Ähijärve kaldal ühistantsu „Terve vald“. Oli vahva päev! Me tänasime  matkajuhti  ning asusime koduteele. Ootame huviga järgmist õppekäiku!

Kerda, Matilda ja Loreida 3. klassist

VAATA (Tiina Kukk)
ÜHISTANTSU VIDEO (Krista Sumberg)

Õppeprogrammi toetaja KIK

You may also like...