INSPIRATSIOONIKOHTUMINE

Reedel 2. novembril kogunesid Pühajärve Puhkekeskusesse inspiratsioonikohtumisele Valgamaa koolide õpilasesinduste liikmed. Meie kooli esindasid Tuule-Liis, Sonja, Aneth Kaileen, Riinu ja Gen-Marten. Kohtumisel arutleti ÕE rolli üle kodukoolis, millised on ootused, õnnestumised ning probleemid. Pea kõik osalenud koolid tõid positiivse näitena välja kordaläinud üritusi ning paljude probleemiks on liikmete motivatsioonipuudus ning koostööks vajaliku aja leidmine. Ühise vestlusringi järel pandi proovile esinduste meeskonnatööoskus, mida testiti spagetitorni ehitamise abil. Pühajärve kooli usinad arhitektid suutsid püstitada etteantud ajaga 68 cm kõrguse torni, mis ka püsti seisis. Võit tuli meile! Seejärel käivitus uute ideede genereerimislabor, mille käigus tekkis osalistel mitu head mõtet, mida proovime ka jõudumööda ellu viia, aga sellest juba edaspidi. Ürituse korraldas Valgamaa Noortekogu.

Tiina Kukk
Vaata (Tiina Kukk)

You may also like...