BELGIA ÕPETAJATE KÜLASKÄIK

Kolmapäeval, 7.novembril, külastasid Pühajärve kooli Belgia õpetajad, koolijuhid ja haridusametnikud. Külaskäik sai teoks Erasmus+ töövarjuprojekti raames.

Päeva alguses tervitasid saabujaid meie kooli õpilased väikese kontserdiga, mis jättis külalistele kohe väga hea mulje. Seejärel andis õp.Lembi Oja ülevaate Eesti haridussüsteemi ajaloost ja tänapäevast ning koolikorraldusest. 9.klassi õpilased Liisa-Mari Eensalu ja Sofia Nämi tutvustasid meie kooli eripära ja traditsioone ning näitasid koolimaja. 3.tund oli avatud tund, mis tähendas, et peaaegu igas klassis olid mõned Belgia õpetajad, kes jälgisid, kuidas meie kooli õpilased uusi teadmisi omandavad. Sellele järgnes vestlusring meie õpetajatega. Külalisi huvitas eriti, kuidas Eesti õpilased PISA edetabelis nii kõrgele kohale on jõudnud ja mismoodi Eesti õpetajaid õpilasi nii hästi õppima motiveerivad.

Kolmapäeval tutvusid Belgia külalised veel Otepää Gümnaasiumiga ning kohalike vaatamisväärsustega. Järgmistel päevadel on kavas külastada mitmeid Tartu ja Valga koole.

Tore oli kuulda, et Belgia külaliste sõnul on meie koolis hea, soe ja sõbralik keskkond ning oleme nagu üks suur pere! Tänan kõiki Pühajärve kooli õpetajaid, kes oma nõu ja jõuga aitasid projekti edukalt korraldada!

Lembi Oja
Töövarjuprojekti Eesti-poolne korraldaja

You may also like...