UUS E-TWINNINGU PROJECT             

UUS E-TWINNINGU PROJECT             

2016/2017.õppeaastal osalevad Pühajärve Põhikooli 7.–9.klassi õpilased rahvusvahelises koostööprojektis “Folk Tale Society” (Rahvajuttude kogukond), mille eesmärgiks on tutvustada partneritele oma maaga seotud müüte ja legende.

Projekti käigus valib iga 3-4-liikmeline õpilaste grupp ühe jutu, tutvustab partneritele kõigepealt selle jutu tegelasi, siis esitleb jutu sisu näidendi, video või treilerina inglise keeles ning lõpuks valib ühe välismaise partneri jutu, mida eesti keeles oma kooli õpilastele esitleda.

Projekt kestab detsembrist 2016 kuni maini 2017 ning selles lõimitakse erinevaid õppeaineid, nt eesti keel, inglise keel, kunst, IKT, loovus. Lisaks Pühajärve Põhikoolile Eestist osalevad projektis õpilased Islandilt, Belgiast ja Luxemburgist. 

Lembi Oja
Projekti koordinaator

You may also like...