VALGAMAA KOOLIJUHTIDE KOOLITUS “KOMMUNIKATSIOON LIIDRIPOSITSIOONILT”

VALGAMAA KOOLIJUHTIDE KOOLITUS “KOMMUNIKATSIOON LIIDRIPOSITSIOONILT”

Osalesin 9.-10. detsembril Kubija hotellis toimunud maakonna koolijuhtide huvitaval ja kasulikul koolitusel. Lektor oli Ülli Kukumägi. Suhtlemisoskus määrab 80% meie edukusest nii tööl kui eraelus. Liidrite puhul on see protsent veelgi kõrgem. Miks me ei mõista üksteist? Suurim viga, mida me teeme, on eeldades, et teine mõtleb nagu mina, unustades, et teisel inimesel on teine “taustsüsteem”. Inimestevahelisest suhtlemisest toimub sõltuvalt kontekstist ja kohast 55% – 93% mitteverbaalselt. Sellest, kui hästi me oskame tõlgendada vastaspoole kehakeele signaale, sõltub suurel määral meie suhtlemisoskus ning käitumise efektiivsus.
Meil kõigil on enda personaalne ruum. Hea suhtleja väldib vastaspoole personaalsesse ruumi tungimist, vastaspoole nõusolekut omamata. Olla avatuma suhtlemisega, loovama ja “selgema” mõtlemisega, saavutada kergemini soovitut, elada kvaliteetsemalt ja stressivabamalt.
PEA MEELES
* kuuldust on meil tunni aja pärast meeles ca 50% ning 2/3 unustatud sama päeva õhtuks
* naeratus on kõige esimene võimalus positiivse kontakti loomiseks publikuga (klassiga)
* silmside näitab meie hoiakut ning on kontakti loomise alus
* tugev hääletoon ehmatab
* emotsionaalsus on veenva kõne tähtis komponent
* huumor on hea abimees
Esinemishirm on ettekujutus, kuidas sündmused võiksid toimuma hakata, mitte toimunud reaalsus. Mõelge esinedes positiivselt ja uskuge endasse.
Kehtestav käitumine on käitumisviis, mis võimaldab kaitsta oma õigusi ja personaalset ruumi ilma teist ahistamata ja tema üle domineerimata. 
Konfliktsituatsioonides ärge rünnake vastaspoole isikuomadusi, vaid keskenduge probleemile ning sellega seonduvale.
Edukus ei ole millegi saamine teiste varal, vaid millegi saavutamine läbi enda tegevuse.
Anna alati positiivne sõnastus.
Näide
A. Seitsmel juhul kümnest patsient sureb.
B. Kolmel juhul kümnest patsient jääb ellu.

OSKA  MÄRGATA  POSITIIVSET!
Kas unistada suurelt või väikselt – ajakulu on sama!


Miia Pallase
 

You may also like...