REAALAINETE NÄDAL

Meie koolis toimus 8-12. veebruaril reaalainete nädal. Nädala põhikorraldajad olid 9. klassi õpilased, keda juhendas matemaatikaõpetaja Karin Järv. Otsustasime sel korral võistlusi mitte korraldada. Iga üheksandik valis ühe klassi, kus ta viis nädala jooksul läbi ainetunni IT vahendeid kasutades. Põhiliselt lasti algklasside lastel kasutada nutitelefone ja tahvelarvuteid. Seal nad mängisid matemaatilisi mänge. Suurematele õpilastele õpetati näiteks sudokut, matemaatilist arvutiprogrammi T-Algebra, LearningAppsi keskkonnas hääletamist. 8. klass õppis GeoGebra programmiga animeerimist, kus ülesandeks oli luua ilutulestik vabariigi aastapäevaks. Lemmikuks osutus Interneti keskkond Kahoot, kus saab kogu klassiga mängida vahvaid viktoriinimänge. Läbiviidud tunnid olid põnevad ja noored õpetajad väga tublid. Kahjuks tabas just sellel nädalal lapsi gripiviirus ja mitmete klasside tund lükkus edasi.

Neljapäeval, 11.02 käisid meie koolis kaks huvitavat inimest. Meie kooli vilistlane Kadri Järv rääkis 9. klassile oma programmeerimise huvist ja kogemustest. Andres Pae, kes töötab ettevõttes Playtech, rääkis kooliperele, kuidas arvutimänge tehakse.

Ainenädala eesmärk oli jätkata traditsioone ja tekitada suuremat huvi reaalainete vastu. Loodame, et kasutatud veebikeskkonnad leiavad ka edaspidi rakendamist.

Iti-Riin ja õpetaja Karin

Vaata (Karin Järv)

You may also like...