LIITRÜHMA LAPSED ÕPPISID MATEMAATIKAT LOODUSES

LIITRÜHMA LAPSED ÕPPISID MATEMAATIKAT LOODUSES

Sügise esimesel päeval külastasid liitrühma lapsed Vapramäe Loodusmaja. Osalesime õppeprogrammis Matemaatika looduses. Programmi jooksul õppisid lapsed läbi mängu ja mängimise matemaatikat ja loodusõpetust, treenisid koostööd ja kinnistasid varem õpitut.

Tuletasime meelde, milline on kolmnurk ja ring. Mängides loendasime esemeid loodusest ja mõtlesime, mitmes on puudu ja mis ese see võis olla. Treenisime koostööd võistkonnamängus, kus tuli tunda kodu- ja metsloomi.

Proovisime kaalumist. Selleks kaalusid lapsed käes 500g raskust liivakotti, seejärel pidid mõtlema kui palju peaks käbisid korjama, et tasakaalustada kaal. Kontrollisime asjad eraldi kaalule pannes ja vaatasime, kas kaal on tasakaalus.

Õppisime tundma mõõtühikud ja katsetasime mõõtmist nööriga.

Pikal metsaretkel said kinnistatud mõisted pikem-lühem, üleval-all, raskem-kergem, paremal-vasakul, suurem-väiksem.

Kokkuvõtteks rääkisid lapsed, mis neile meeldis, mis üldse ei meeldinud. Kas matemaatika on vahva? Lõpetuseks sai iga laps tunnistuse-töölehe.

Õues õppimine ja olemine andis positiivse suhtumise loodusesse!

Programmi valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Suur tänu programmi koostajale ja läbiviijale Anneli Lehtlale.

Täname õpetaja Pille Kangurit, kes lastele selle programmi organiseeris.

Taivi Rästas


You may also like...