KÄES ON JÄLLE SEPTEMBRIKUU …

KÄES ON JÄLLE SEPTEMBRIKUU …

Kooli direktorina on aeg vaadata tagasi eelmisele õppeaastale ja teha plaane uueks. Pühajärve Põhikoolis alustas uut õppeaastat 33 last lasteaias ja 91 õpilast koolis. Ees on uus ja huvitav kooliaasta oma huvitavate ettevõtmiste, kordaminekute, võitude ja kaotustega. Kooliaasta teema KARJÄÄR, kas moto saab olema KAEVAME SÜGAVAMALT! või midagi muud, selle otsustavad õpilased.

Eelmisest kooliaastast on meelde jäänud…

MEEDIA aasta pakkus meile huvitavaid kohtumisi ajakirja „Imeline Teadus“ väljaandjatega, TV saadete juhi Kristo Eliasega, kirjanike Marko Kalduri ja Andrus Kivirahuga. Meeldejäävad olid isade- ja emadepäevade tähistamised, vanemates klassides toimunud bioloogia õpitoad ja kogu koolipere osavõtt loodusainete õppekäikudest, nutivahenditega maastikumäng, lasteaiarühmade esinemine Otepää valla emadepäeval muusikalise lavastusega „Tare-tareke“. Positiivseks hinnati nii õpilaste kui lastevanemate poolt üleminek viiele koolivaheajale. Rõõmu valmistab uue  hindamisjuhendi vastuvõtmine, mis aitab õpetajatel hinnata algklassides õpilase arengut läbi kujundava hindamise ja muudab selgemaks hindamise põhimõtted II ja III kooliastmes.

Kooli õpilased on esinenud hästi aineolümpiaadidel, spordivõistlustel ja pranglimises. 51 % õpilastest lõpetasid klassi „väga heade“ ja „heade“ tulemustega. Õpilasesinduse südi sekkumine kooliellu ja nende eestvõtmisel kanti jõulukohvikus teenitud raha Keila SOS küla lastele. – see teguviis oli südant soojendav.

2016. aasta kevadel lõpetanud 11 õpilast on valinud õpingute jätkamise tee (Otepää G, Tartu Jaak Petersoni G ja Tamme G, Elva G ja Nõo Reaalgümnaasiumi ning Rakvere KHK).

Tänu Otepää vallale on meil on renoveeritud spordisaali riietus- ja duširuumid ning lihvitud ja lakitud vanemate klasside õpilaste ainekabinetid ja koridor. Uuendati ja korrastati lasteaia mänguväljaku atraktsioone. Oleme suutnud hankida kaasaegsed arvutid õpetajatele, klassidesse on paigaldatud uued projektorid ja televiisorid, loodusainete ainekabinet on saanud interaktiivse tahvli.

Läbiviidud rahuloluküsitlused nii lasteaias kui ka koolis kinnitavad, et töö lapsevanematega sujub ja me tunneme sellest ühiselt rõõmu. Me peame lapsevanemat kõige paremaks sõbraks, sest tema on valinud meie kooli ja andnud oma lapsele harjumused, väärtushinnangud ja armastuse.

Lasteaia ja kooli õpetaja on pühendunud ja lapsesõbralik. Meie õpetajatele ei ole õpilaste nutiseadmed „tunni segajad“, vaid õppetöö tõhustajad ja toetajad. Alates sellest õppeaastast on 1. klassi juhatajaks uus õpetaja Daine Kiho. Kooli kauaaegne õpetaja Maie Eensalu, kes pidi alustama 1.klassiga on tervisega kimpus. Kus mure kõige suurem, seal lahendus kõige lähemal. Õpetaja Maiele asendajaks on õpetaja Daine. Ta on meie koolile ammune tuttav kui meie kooli tubli lapsevanem. Kas seda nimetatakse vedamiseks või saatuseks? On muutuste aeg ja nutivahendid on vallutanud meie maailma. Need aitavad googeldades leida kiiresti õigeid vastuseid, kuid hariduse ja harituse põhialused on teadmised. Õpetaja ülesanne on õpetada vahet tegema olulisel ja mitteolulisel. Inimest on võimatu ette valmistada tööeluks, kasvatamata temas kohusetunnet ja ettevõtlikkust, arendamata silmaringi ja loogilist mõtlemist, kasvatamata viisakust ja tolerantsust.

Tänu kooli teenindavale personalile jääb silma koolimaja puhta, korrastatud  ja hoolitsetud koolimajana nii seest kui väljast.

Uued väljakutsed traditsioonilise matka „Tere kool“ ja KIKi poolt rahastatud 3 814 eurose projekti läbiviimine. Rahvatantsurühmade ettevalmistus „suurele“ peole minekuks. Kultuurkapital on toetanud kooli 1773 euroga rahvatantsuriiete soetamisel. Ees ootab projektide „Eesti 100 tamme“ ja „Lapsed kooliõue liikuma ja õppima“ läbiviimine. Muudame kooliaasta paindlikumaks. Alustame ettevalmistustustega trimestritele üleminekuks.

Kevadel ootab ees kooli 160. aastapäeva tähistamine ja IV vilistlaste kokkutulek.

Õppeaasta eesmärgid:

·       Suurendada õpilaste oma nutiseadmete kasutamist õppetöös;

·       Leida võimalusi digitaalse õppevara soetamiseks;

·       Kujundada säästlikku mõtteviisi;

·       Kajastada koolielu nii oma kooli kodulehel kui ka erinevates meedia väljaannetes;

·       Leida efektiivsemad võimalused õppeainete vaheliseks lõimimiseks ja õpilaste hindamiseks;

·       Leida meetodid ja lahendused õpilaste vastutustunde kasvatamiseks;

·       Tagada lasteaiarühmade kvaliteetne tegevus;

·       E-õppekeskondade MIKSIKE ja NUTISPORT kasutamine.

Sellel õppeaastal on plaanis:

* kutsuda kooli külalised, kes räägivad oma tööst ja tegevustest;

* viia õpilased  koolist välja tutvuma erinevate ettevõtetega;

* 9.klassi õpilaste töövarjupäev;

* kutsuda külalisteks kooli vilistlased, kes räägivad oma õpingu – ja tööaastatest;

* organiseerida kohtumised huvitavate inimestega.

Need tegevused toovad elevust ja vaheldust kooliellu.

Õpetajad osalevad oma meeskonnaga koolitustel: Digipädevuse arendamine haridusasutustes ja tulemuslik juhtimine klassiruumis.

KOOLILAPS

1. Selgita välja, millised on sinu tugevused ning nõrkused, ära nõua endalt kõigest kõige teadmist – seda ei suuda keegi.

2. Ära koorma end üle. Vali üks korralik huviala. Alusta vaikselt ning lisa koormust aja jooksul. Kui tõesti antakse ülemäära palju kodus teha – anna sellest ka õpetajale märku.

3. Ära õpi hinde pärast. Õpi ja korda, loo seoseid ning aastate jooksul aina tugevda neid. Me kõik oleme erinevad! Õpi parem oma tugevaid külgi tundma ja kasuta neid ning täienda nõrgemaid.

4. Ümbritse end inimestega, keda austad ning kellelt tahad ka midagi õppida. Mida rohkem ümbritseb sind toredaid inimesi, seda rikkam sa oled. Mõtlen neid, kes sinust hoolivad ja vajadusel abi pakuvad, isegi enne, kui sa seda küsida jõuad.

5. Julge küsida abi. Klassikaaslaselt, õpetajalt, vanematelt, direktorilt, söögi – ja koolitädilt, sõbralt.

6. Õpi aega planeerima. Pane paika, millal käid trennis, millal õpid. Kui sul on vaja mõne teema selgeks saamiseks abi, lisa ka see plaani, kellelt ja millal sa seda paluda soovid. Kasuta ära selline aeg, kus ootad bussi või kedagi järele, vaba tund jm. Pista kohustuslik kirjandus kotti, bussis loed.

7. Pane asjad juba eelmisel päeval valmis. Koolis õppimine on kõige tähtsam, tee kõik, et sul oleksid asjad kaasas ja saaksid koolis ennast pühendada õppimisele. Mida rohkem teed koolis, seda vähem on teha kodus.

8. Loe raamatuid. Arvesta, et seda, mida õpid koolis koos teistega, teavad kõik sinuvanused. Kuid see, mida sa ise uurid ja loed, teeb sind teistest erilisemaks ja sinu teadmised on laiemad. Tulevikus määrab just see, kuidas sa teistest erined, kas saad ülikooli või mitte, kas saad tööd või mitte.

9. Uuri ja õpi keerulisi asju lahendama lihtsamini, terve internet on sinu päralt, kasuta seda.

10. Usu endasse. Ära lase oma sõpradel, vanematel ega õpetajal võtta usku endasse. Me kõik oleme midagi väärt, meil kõigil on siin oma koht ja kindlasti leiad selle ka sina!

EDUKAT KOOLIAASTAT SULLE!

RÕÕM ON HEADES RAAMATUTES

RÕÕM ON LÕBUSAIS LAULUDES

RÕÕM ON KOOLI RUTTAMISES

RÕÕM ON VARJUL MEIS ENESTES

You may also like...