ESIMESE ÕPPEVEERANDI VIIMANE KOOLIPÄEV

ESIMESE ÕPPEVEERANDI VIIMANE KOOLIPÄEV

Reedel, 16. oktoobril käis Pühajärve Põhikoolis külas Kadri Okas. Ta on ajakirja Imeline Teadus tõlkija. Seda tööd on ta teinud neli aastat. Imeline Teadus on Eestis ilmunud viis aastat. Imeline Teadus on Taani ajakiri. Kadri Okas hakkas selle tööga tegelema sellepärast, et teda huvitab teadus ja talle meeldib loodus. Teine külaline meie koolis oli Imelise Teaduse toimetaja Alo Lõhmus. Ta on seda tööd teinud kaks kuud. Tema tööks on teha täiendusi ja parandusi artiklites. Külalistele esitati palju küsimusi.  

Pärast seda läksid 7.-9. klassi õpilased ja õpetajad spordisaali, kus neid ootasid Tartu kiirabi töötajad. Nad õpetasid meile inimese elustamise võtteid. Kõik said neid ka läbi proovida. Samal ajal oli 1.-6. klassi õpilastel viktoriin. Kui see läbi sai, läksid kõik aulasse. Seal tegi direktor kokkuvõtte I veerandist ja tunnustas parimaid õpilasi. Seejärel mindi klassidesse, kus anti tunnistused.

Liisi Prans, 9. klass

Vaata (Karin Järv)

 

You may also like...