PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL VALITI BIOLOOGIA ÕPIKODADE TUGIKOOLIKS

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL VALITI BIOLOOGIA ÕPIKODADE TUGIKOOLIKS

Pühajärve kool valiti bioloogia õpikodade tugikooliks. Teised tugikoolid on SIINFüüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm (www.fyysika.ee/opikojad) on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ  füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille  eesmärgiks on pakkuda:
– vajalikke eeldusi omavatele 7.-12. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste  (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet;
– heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade  töös osalevate tugikoolide loodusainete õpetajatele, tõstes nii loodusainete õpetamise taset nendes koolides. 

Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid.

Iga õpikodade programm vastab 7*4=32 h mahule. Eksperimendivahendite  komplektid on arvestatud 15-20 liikmelistele gruppidele, kasutatavad vahendid ja seadmed tuuakse igakordselt kooli kohale. Õpikodade programmis osalemine on nii koolidele kui ka õpilastele tasuta (rahastab HTM).

TÜ koolifüüsika keskuse juhataja Kaido Reivelti sõnul õpikodade programm:
– toob kooli regulaarsed kõrgtasemel füüsika, keemia või bioloogia õppetunnid, mis viiakse läbi kaasaegsete seadmetega;
– pakub võimalust õpikodade programmis osalevatel õpetajatel saada tööjuhendid ja TÜ tunnistusega kinnitatud täiendkoolitus vastava kursuse edaspidiseks õpetamiseks koolis;
– võimaldab koolidel rikastada oma õppekava ning tugevdada võimekust reaal- ja loodusteaduste suuna tagamisel.

Koolidelt oodatakse:
– kooli vastava aine õpetaja valmisolekut osaleda õpikodade läbiviimisel kaasjuhendajana;
– võimalust kooli ruumides õpikodasid läbi viia;
– koostööd oma ümbruskonna koolidega, õpikodade töö kohapealset koordineerimist.

Bioloogia on põnev!

Pille Kangur

 

You may also like...