METOODILINE PÄEV VALGA PÕHIKOOLIS

METOODILINE PÄEV VALGA PÕHIKOOLIS

Pühajärve Põhikooli õpetajad väisasid Valga Põhikooli talvisel koolivaheajal. Eesmärgiks oli külastada ainetunde, kus kasutatakse erinevaid digivahendeid.

Meid huvitas, kuidas anda digivahendite kasutamisele koolis uut sisu ja tähtsustada neid õppimise rikastamise ning paindlikumaks muutmise võimalusena. Nägime erinevaid ainetunde, kus õpetajad olid kavandanud põnevaid tegevusi digikeskkondades. Õpilased kasutasid oma isiklikke tahvelarvuteid ja mobiiltelefone (VOSK ehk võta oma seade kaasa). Paljude nutiseadmete samaaegne kasutamine pani proovile ka kooli wifi võrgu. 

Külastasime kaasaegselt sisustatud inglise keele kabinetti, kus õpetajad tutvustasid näiteks Padleti veebikeskkonda. See võimaldab luua ja kasutada nn virtuaalset tahvlit, mis uuendab end ise. Kooli arvutiklassis tutvustasid meile loodusainete õpetajad Moodle keskkonna kasutamise võimalusi.

Tähtis on õpetajate omavaheline kogemuste kogumine ja jagamine ning üksteiselt õppimine. Valga kolleegid räägivad oma digitegemistest näiteks blogi kaudu. 

Külaskäik andis meile kindluse digialases arengus. Ka meie õpetajad kasutavad nähtud veebikeskkondi, kujundades õpilaste ainealaseid teadmisi läbi digitaalsete oskuste. Saime teadmisi uute keskkondade kasutamiseks.

Ühiselt leidsime, et koolis on vajalik õpetada kasutama digivahendeid õppetöö eesmärgil. 

Miia Pallase

You may also like...