LASTEAIAS OLI PRAKTIKAL TULEVANE PEDAGOOG

LASTEAIAS OLI PRAKTIKAL TULEVANE PEDAGOOG

Lasteaia liitrühma lapsevanemad panid detsembris tähele, et rühmas liigub ringi uus inimene. Tema nimi on Maire ja ta on Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogi eriala tudeng, kes tegi oma erialast praktikat meie lasteaias. Praktikant tutvus lasteaia ja rühma töökorraldusega, juhendaja töö ja tegevusega ning vaatles laste tegevust. Juba esimesel vaatlusnädalal suutis Maire lastega väga hea kontakti saada. Ta on ise igati aktiivne, tahab lastega suhelda ja huvitub nende tegemistest. Praktika läbimiseks tuli üliõpilasel koostada kava ja iseseisvalt läbi viia ka õppetegevusi. Eriti meeldejääv oli päkapikkude mängupidu, kus mängulisus ja aktiivne õppimine vaheldusid. Maire on lastega suhlemisel sõbralik ja avatud, tema positiivne hoiak ning suhtumine toetab iga lapse suhtlemis- ja õpioskuste kujunemist. Meil on hea meel, et praktikant tegi lasteaia igapäevaelu huvitavamaks. Maire on asjalik ja õpihimuline, mistõttu oli praktika kasu selgelt kahepoolne. Lasteaed sai ideid ja on varustatud uusimate koolitarkustega, Maire sai võimaluse oma teadmisi ja oskusi arendada igapäevases töökeskkonnas ja loodame, et hea praktiseerimise võimaluse.

Oleme tänulikud, et praktikandid leiavad tee meie majja.

Taivi Rästas

You may also like...