MIS ON KARJÄÄR, MILLEST TÄNAPÄEVAL NII PALJU RÄÄGITAKSE?

MIS ON KARJÄÄR, MILLEST TÄNAPÄEVAL NII PALJU RÄÄGITAKSE?

Kui sageli me mõtleme teemast KARJÄÄR ja mis ta minu jaoks tähendab? Vist mitte väga sageli. Tänasel päeval vaadatakse teema „karjäär“ all iga inimese teekonda, mis kujuneb erinevate valikute käigus. See on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid on peamiselt siiski inimese enda loodud.

Kolmapäeval, 25. novembril külastasid Valgamaa Rajaleidja keskuse karjääriteenuste spetsialistid Pühajärve Põhikooli üheksanda klassi noori. Koos prooviti leida vastuseid küsimustele: kes ma olen? mida ma tahan? kuidas ma seda saan? Need on kolm peamist küsimust karjääriplaneerimisel.

Päeva esimesel poolel kohtusid noored karjääriteenuste spetsialistidega individuaalsetel nõustamistel. Individuaalsed nõustamised toetavad noori nende teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel ehk vaadatakse üle noore isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, jne. Lisaks on noorel võimalik küsida küsimusi ja saada vastuseid, viiteid karjääriinfo teemal (haridus, tööturg, elukutsed, jne.). See on aeg, kui noor saab enda soovidele ja ootustele mõelda vähemalt 45 minutit. Kui sageli Sina endale selle aja võtad?

Karjääripäev Pühajärve koolis lõppes karjäärinõustaja Jelena Kalames ja karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk poolt läbi viidud grupitööga üheksandale klassile. Grupitöö toimus arvutiklassis (noorte lemmikruum ja – keskkond). Tunni esimene ülesanne oli internetist leida etteantud infot – kontakti leidmine, Rajaleidja keskuse andmed, jm. Teise ülesande täitmiseks jagati noortele sildid erinevatest ametitest (müüja, bussijuht, programmeerija, jne.), mille järel oli nende ülesanne leida internetist kogu info antud ameti kohta: vajalikud oskused, haridus, töökeskkond, jne. Peale informatsiooni kogumist jagati ka teistele kogutud teavet.  

Mitmedki noored leidsid, et info otsimine on aeganõudev, infomüra on suur, mitmete ametit puhul me ei tea olulisi punkte, jm.

Mõtlemiseks Teile, lapsevanemad: kes oled Sina oma lapsele? Kas suunaja, motiveerija, juhendaja, kogemuste jagaja, kuulaja, piiride seadja, infoallikas?

Leia ka Sina enda jaoks aeg, et vastata kolmele lihtsale küsimusele!
Kes ma olen? Ehk Sinu soovid, võimed, oskused, tugevused
Mida ma tahan? Ehk mis mulle meeldib, mida ma oskan?
Kuidas ma seda saan? Ehk mis aitab mul eesmärki saavutada, mis info on minule oluline, vajalik?

Vaata ka linki: http://www.rajaleidja.ee/kesmaolen/

Urve Sarv

KARJÄÄRINÕUSTAJAD ANDSID NÕU 9. KLASSI ÕPILASTELE

25. novembril käisid meie kooli 9. klassi õpilaste juures karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk ja karjäärinõustaja Jelena Kalames. Õpilasi nõustati kogu päeva vältel individuaalselt. Igaühega  läks aega 1-1,5 tundi. Pooled õpilastest käisid Tuuli ja pooled Jelena juures. Valgamaa Rajaleidja keskusest tulnud spetsialistid andsid head nõu, kuhu edasi õppima minna ja kuidas endale sobiv elukutse valida. Päeva lõpus, kui kõik olid nõustatud, oli meil ühine ametite tutvustus. Pidime arvutist otsima  infot erinevate ametite kohta. Kuigi nõustamise tõttu jäid mõned ainetunnid ära, oli päev täis uusi teadmisi ja me kõik saime rohkem selgust iseenda kohta.

Iti-Riin Jaagant ja Anet Künnapuu, 9. klass

You may also like...