ÕPPEKÄIK  ELISTVERE  LOODUSKESKUSESSE

ÕPPEKÄIK  ELISTVERE  LOODUSKESKUSESSE

26. oktoobril toimus I kooliastme õpilaste õppekäik Elistvere looduskeskusesse. Õppekäigu eesmärgiks oli kinnistada õppekava teemasid.

Ringkäigu ajal tutvustati meile erinevaid loomi ja nende eluviise. Hiljem täitsime kuuldu põhjal ka töölehe.

Kaks tundi möödusid märkamatult. Kooli jõudes olime kõik  targemad ja saime uusi teadmisi õppetundides kasutada.

Vaata (Anneli Teder)

You may also like...