Tunnijaotus

Igal õppeaastal võib 5.klassi õppekavas olla erinev nn klassi omapära üks tund. Kõikides klassides on rakendatud maksimaalne lubatud koormus. 

Tunnijaotusplaanid: 
2019/2020
2016 kuni 2019

2014 kuni 2016