Tasemetööd ja lõpueksamid

Õppeaasta 2020/2021

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik)  23. – 24. september 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik)  30. september – 1. oktoober 2020. a. 

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik)  21. – 22. september 2020. a.;
  • matemaatika (kirjalik)  28. – 29. september 2020. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik)  28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik)  3. juuni 2021. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)  9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles või vene keeles võõrkeelena (suuline)  9. – 10. juuni 2021. a.

ALLIKAS  siin