Üldinfo


Telefonid
sõimerühm ja noorem liitrühm: 58544534
vanem liitrühm: 51900884

Rühmade arv: 3
Laste arv: 48

Rühmade liik
Sõimerühm: 1,5 – 3 aastased lapsed. Noorem liitrühm: 3-5. Vanem liitrühm: 6 aastased lapsed.

Läbiv teema
2020/2021 MEEDIA

ÕPPEKAVA | KODUKORDNIMEKIRI | lõpetajadüritused | PILDIALBUM
vastuvõtu avaldus  pdf  docx

TAIVI RÄSTAS
taivirastas@gmail.com

LII PETERSON
lii.peterson.002@gmail.com

KAILI OSTRAK

Alla Rõžkova
PUP777@hot.ee

INGE VISSAK
ingevissak@hot.ee

MAIRE DORCH

(SOLVEIG RAAVE solveig.raave@natter.ee)

Uued õpetajad
Egle Sisask
Kärt Kooser
Kätlin Metsar