“ÕPPEPROTSESSI JUHTIMINE DIGIAJASTUL” Meie kooli kolmeliikmeline meeskond osales 4.-5.detsembril Tartus nn digipöördelisel koolitusel. Esimesel päeval esinesid Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus) ja Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium). Arutleti teemadel digiajastu ja kool (kuidas juhtida õppeprotsessi, milline on õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond, millised on tulevikuoskused), koolimeeskonna professionaalne areng ehk millised on digiajastu võimalused meeskonna arendamisel, süsteemsemalt süsteemsemaks (mida on vaja kaasaegse õpetamisprotsessi kujundamiseks ja kuidas tagada koolis kaasaegse õppekeskkonna kui terviku süsteemne areng) ja digiajastu õppimiskultuur (kuidas kujundada ja millised on sobivad õppemetoodikad ja õpetamisvõtted). Kõik esinejad kutsusid üles oma mõtteid ja ideid koolikeskkonna paremaks muutmiseks kirja panema. Päeva lõpuks oli pea mõtetest tulvil, ikka üks parem kui teine. Selge on, et kuna üks pädevusi, mille omandamisel saame õpilasi aidata-suunata, on digipädevus, peame kindlasti selle valdkonnaga järjest enam ka koolis teadlikult tegelema. Teisel õppepäeval suunas koolitaja ja coach Raimo Ülavere meeskondi välja valima seda üht ja kõige paremat ideed, mida järele proovida. Mõtlesime välja ka samm-sammulise tegevuskava oma eesmärgi saavutamiseks. Meie idee on digioskuste kaardistamine ja seda nii õpetajate kui õpilaste hulgas. Sellest, kas ja kuidas eesmärgi saavutasime, anname aru 27.veebruaril 2015 toimuval lõpuseminaril. Lembi Oja

“ÕPPEPROTSESSI JUHTIMINE DIGIAJASTUL”

Meie kooli kolmeliikmeline meeskond osales 4.-5.detsembril Tartus nn digipöördelisel koolitusel. Esimesel päeval esinesid Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus) ja Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium). Arutleti teemadel digiajastu ja kool (kuidas juhtida õppeprotsessi, milline on õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond, millised on tulevikuoskused), koolimeeskonna professionaalne areng ehk millised on digiajastu võimalused meeskonna arendamisel, süsteemsemalt süsteemsemaks (mida on vaja kaasaegse õpetamisprotsessi kujundamiseks ja kuidas tagada koolis kaasaegse õppekeskkonna kui terviku süsteemne areng) ja digiajastu õppimiskultuur (kuidas kujundada ja millised on sobivad õppemetoodikad ja õpetamisvõtted).

Kõik esinejad kutsusid üles oma mõtteid ja ideid koolikeskkonna paremaks muutmiseks kirja panema. Päeva lõpuks oli pea mõtetest tulvil, ikka üks parem kui teine. Selge on, et kuna üks pädevusi, mille omandamisel saame õpilasi aidata-suunata, on digipädevus, peame kindlasti selle valdkonnaga järjest enam ka koolis teadlikult tegelema.

Teisel õppepäeval suunas koolitaja ja coach Raimo Ülavere meeskondi välja valima seda üht ja kõige paremat ideed, mida järele proovida. Mõtlesime välja ka samm-sammulise tegevuskava oma eesmärgi saavutamiseks.


Meie idee on digioskuste kaardistamine ja seda nii õpetajate kui õpilaste hulgas. Sellest, kas ja kuidas eesmärgi saavutasime, anname aru 27.veebruaril 2015 toimuval lõpuseminaril.

Lembi Oja

 

You may also like...