LOODUSHARIDUS

Õppekava
Kooli KIK veebileht
Otepää Looduskeskus
Tegevused


Matk "Tere, kool" 7.sept 2017

Matk "Tere, kool" 8.sept 2016Matk "Tere, kool" 3.sept 2015Huvitegevus

Planeeritavad üritused kajastuvad kooli veebikalendris.
Spordiringide ajaline tegevus kooli võimla kasutusgraafikus.
Oma kooli ringide tegevus algab tavaliselt oktoobrikuus.

Ringid

 Rahvatants

 Rahvatantsuringid hõlmavad kõiki kooliastmeid;
 rahvatants on rühmatöö, mille abil kujundame meeskonnatöö oskusi
 ja positiivset suhtumist tantsulisse liikumisse; meie eesmärgid on
 rütmitunnetuse arendamine, eakohaste eesti rahvatantsude õppimine
 ja esinemiskogemuse andmine; osaleme kooli ja maakonna üritustel;
 kanname edasi rahvatantsu traditsioone
 (juhendajad Krista Sumberg, Aili Mägi; Anneli Teder
)

 Meisterdamine  Harjutame mõõtmist, nuputamist, lõikamist, voltimist,
 kleepimist, kombineerime erinevaid materjale, et teha vahvaid asju

 (juhendaja Margit Rello)
 Kunstiring  Tegeldakse joonistamise, maalimise ja kollaažiga,
 katsetatakse erinevaid tehnikaid ja töövahendeid (juhendaja Krista Kapp)
 Tütarlaste
 ansambel

 5.-9.kl; ansambli tegutsemise eesmärk on illustreerida eeskätt kooliüritusi;
 osaleda võivad kõik 5.-9.klassi õpilased, kel on soovi laulda või pilli mängida;
 lisaks laulmisele on võimalus mängida metallofoni, ksülofoni, viisikannelt ja
 erinevaid rütmipille; suureks abiks ja eeskujuks on Otepää Muusikakoolis
 õppivad õpilased (juhendaja Lii Peterson)

 Rahvastepall   Põhiline rõhk rahvastepallil, erinevad harjutused erinevate
 pallidega vm, aga ka erinevad liikumis- jooksumängud, üldarendavad
 harjutused (juhendaja Janika Kilk)
 Jalgpall   vaata spordisaali kasutuse alt
 Vibulaskmine  Neljapäeviti, alates 8.veebruarist (juhendaja Peeter Adler)

 Ringide kodukord

 
Lehte muudeti viimati 2018-02-08 17:14:27
ÕPPEAASTA

2017/2018
Läbiv teema
TURVALISUS

Moto
NUTIVAHEND - SÕBER VÕI VAENLANE
Õppeaasta 
TÄHTIS
Kiusamise ennetamine
 
Direktor kirjutab

Digi  
Miksike  Nutisport
Digi  Õpiveeb  Foxcademy
eKool
VASTUVÕTU AVALDUS
1.KLASS 
print  fail


Veebikalender
10.mai heategevuslik teatejooks
10.mai pildistamine
9.mai emadepäeva üritus LA
9.mai murdmaajooks Tõrvas
8.mai punase risti päev 1.-5.kl
7.mai lastevanemate koosolek 1.kl
7.mai loodusprogramm 5.kl
4.mai loodusprogramm 3.4.kl
4.mai golfi tutvustamine
3.mai tammede istutamine
3.mai
matemaatika olümpiaad 2.3.kl
30.apr õpetajate koolitus
25.apr metoodiline seminar
21.apr-1.mai 
kevadine koolivaheaeg
20.apr Playback
20.apr
õpilaskonverents


SPORT

Palju pilte PILDIALBUMIS


Spordipäev 5.-9.kl 25.sept 2017

Spordipäev 1.-4.kl 16.sept 2016

Spordipäev LA 16.sept 2016