Huvitegevus

Planeeritavad üritused kajastuvad kooli veebikalendris.
Spordiringide ajaline tegevus kooli võimla kasutusgraafikus.
Oma kooli ringide tegevus algab tavaliselt oktoobrikuus.
INFO TREENINGUD
ÕNNELAPSE LOOVMÄNG info lapsevanemale

Rahvatants
Rahvatantsuringid hõlmavad kõiki kooliastmeid; rahvatants on rühmatöö, mille abil kujundame meeskonnatöö oskusi ja positiivset suhtumist tantsulisse liikumisse; meie eesmärgid on rütmitunnetuse arendamine, eakohaste eesti rahvatantsude õppimine ja esinemiskogemuse andmine; osaleme kooli ja maakonna üritustel; kanname edasi rahvatantsu traditsioone. Juhendajad Krista Sumberg, Aili Mägi; Anneli Teder

Meisterdamine
Harjutame mõõtmist, nuputamist, lõikamist, voltimist, kleepimist, kombineerime erinevaid materjale, et teha vahvaid asju. Juhendaja Margit Rello

Kunstiring
Tegeldakse joonistamise, maalimise ja kollaažiga, katsetatakse erinevaid tehnikaid ja töövahendeid. Juhendaja Krista Kapp

Tütarlaste ansambel
5.-9.kl; ansambli tegutsemise eesmärk on illustreerida eeskätt kooliüritusi; osaleda võivad kõik 5.-9.klassi õpilased, kel on soovi laulda või pilli mängida; lisaks laulmisele on võimalus mängida metallofoni, ksülofoni, viisikannelt ja erinevaid rütmipille; suureks abiks ja eeskujuks on Otepää Muusikakoolis õppivad õpilased. 

Rahvastepall 
Põhiline rõhk rahvastepallil, erinevad harjutused erinevate pallidega vm, aga ka erinevad liikumis- jooksumängud, üldarendavad harjutused. Juhendaja Janika Kilk

Tüdrukute tehnoloogiaring UNICORN

Vibulaskmine 
Spordisaali kasutus vaata

Jalgpall 
Spordisaali kasutus vaata

Kergejõustik
Treeningute info vaata